INNSPILL: Otto Gregussen, Generalsekretær i Norges Fiskarlag

Kjære Steinar.

Jeg er svært takknemlig for at ditt innlegg gir meg en anledning til å klargjøre dette med sjarkromantikk.

Begrepet var det konferansearrangøren som introduserte og jeg sa klart og tydelig at jeg synes det er et malplassert begrep.

Jeg ga imidlertid uttrykk for at det er med en viss bekymring jeg ser at man på framsida av regjeringens havmelding velger å illustrere moderne oljetankere, oljeplattformer og fiskeoppdrett, mens bildet av fiskebåten var et eksemplar som i sin tid nok var bygget for seglføring.

Hele poenget med mitt innlegg var å illustrere næringa sin betydning og den verdiskapinga som fiskerne står for.

Det bygges en masse små og store båter og det synes jeg at hele næringa skal være stolte av.

Jeg har aldri ytret et eneste negativt ord om en eneste sjark og det kommer jeg heller aldri til å gjøre.

Dine gode råd om romantikk i hverdag og fest skal jeg ta til følge.

les Steinar Friis innspill her