Leser i bladet Kyst og Fjord at Råfisklagets direktør har jobbet lenge for å få opp kvinneandelen i styre og stell i organisasjonen. Som journalisten skriver, hadde Råfisklaget vært et vanlig aksjeselskap, ville vel gamle krav om kjønnsrepresentasjon allerede vært innført. Og, som undertegnede mener, hadde Råfisklaget vært et aksjeselskap, så hadde vel også en demokratisk medlemskapsordning vært innført. Nok om det.

Nå har Stortinget vedtatt nye bestemmelser i en lovendring om kjønnsrepresentasjon. I denne prosessen forsvant fiskeriunntaket i samvirkeloven, og Råfisklaget må ha på plass forsvarlig kvinneandel i sitt styre til neste årsmøte. Råfisklagets direktør er tilsynelatende ikke overrasket over at det til slutt måtte komme en slik lovendring. Han ser heller ikke mørkt på at Råfisklaget skal få til å følge opp kravet. Med et tidligere årsmøte i friskt minne, hvor relativt store utfordringer, tolkninger og en merkelig endring av i ordlyden i vedtektenes § 4 måtte til, for å få en kvinne inn i lagets styre, ligger det nok an til tøffe tak her. Imidlertid håper selvfølgelig mange av oss fiskere at dette skal gå bra. Som et apropos er det fristende å minne om at omkring fem prosent av alle norske fiskere er kvinner.

Før Kystfiskarlaget bidro til organisasjonsfrihet for oss fiskere, med faglagsdommen i 1997, var det bare fagorganiserte fiskere som kunne bli medlem i Råfisklaget.

Fiskeridepartementet så da selvfølgelig det vesentlige poenget i at Råfisklaget var et salgmonopol som alle fiskere måtte bruke, og stilte raskt krav om en mer demokratisk medlemsordning i salgslaget.

Og selv med mektige Norges Fiskarlag som toneangivende i sitt styre, måtte Råfisklaget den gang motvillig følge opp departementets krav. Utrolig nok fikk man da departementet til å godkjenne en urimelig og snål tilføyelse i lagets vedtekter § 4, om såkalt direktemedlemskap til alle uorganiserte fiskere.

Et tilbud med så omstendelig opplegg og kriterier, at selv etter snart tretti år, så har Råfisklaget ikke et eneste medlem rekruttert gjennom direktemedlemskap.

Slik sett, kan man med trygghet si at salgslaget den dag i dag favner en lite representativ del av fiskerne som kan velges til styre og stell. Noe majoriteten i Råfisklagets styre forståelig nok er vel tilfreds med.

Denne gamle forskjellsbehandlingen, som vel må sies å være et fiskeriunntak i samvirkeloven, i likhet med krav om kvinnerepresentasjon, bør Råfisklaget snarest ta initiativ til å ordne opp i. Å sortere sine medlemmer i et A-lag og et B-lag harmonerer dårlig med et salgslag som er tuftet på felles prinsipper, felles verdier og samfunnsansvar.