Dette er en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

I forbindelse med at Nergård sjefens triste budskap om at der i gården kan man ikke akseptere at ÅPEN GRUPPE avsetningen skal tas ifra toppen. Jeg er usikker på om jeg skal le eller gråte, men jeg har forståelse for at Nergård sjefen er ansatt delvis i et Islandsk selskap.

Er det slike tilstander vi vil ha i Norge når det gjelder forvaltningen av fellesskapets fiskeressurser, som ble resultatet av Islandsk fiskeriforvaltning.

Når attpåtil styreformannen i Fiskebåt nærmest gråtkvalt har beregnet effekten av kvotemeldinga til å redusere deres medlemmers inntekt på Trål, med hele 50 tusen kroner pr. årsverk da får jeg bakoversveis, selv om mesteparten av sveisen for lenge siden har svunnet hen.

Åpen gruppe har over natta blitt redusert på en enkelt sjark med 51% av volumet ifra 2023 til 2024. Inntektstapet tilsvarer ca. 345 tusen ifra 2023 til 2024. Dette bare for å sette ting i perspektiv, men jeg har fremdeles medlidenhet for at en trålfisker får redusert sin inntekt med 50 tusen kroner.

Halstensen og Torvanger, jeg foreslår at dere takker deres Gud og skaper dersom dere ikke blir ranet med mere kvoterettigheter enn som så.