Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag. Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag.

Fiske- og gytefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og Møreblokkene er uhyre viktige for både norsk fiskerinæring og bosetningen langs hele norskekysten. Områdenes egenskaper og beliggenhet gir grunnlag for mange arters reproduksjon og for rike fiskerier. I et historisk perspektiv er disse havområdene og deres rikdom den viktigste grunnen til byggingen av nasjonen Norge. Slik kan det fortsatt bli.

I 2017 er det nytt Stortingsvalg og den videre skjebnen til området LoVeSe blir da avgjort. Skiftende regjeringer har de siste ti årene forsøkt å få åpnet områdene for oljevirksomhet, men politiske drakamper med for oss riktige utfall har så langt forhindret dette. Trusselen er likevel overhengende.

Norske fiskere fra hele landet henter med jevne mellomrom deler – eller hele sine inntekter i LoVeSe. I tillegg er stort sett hele kysten vår avhengig av at viktige kommersielle fiskeslag som skrei og hyse gjør vellykkede gytinger i disse områdene.

Konsekvensutredning av LoVeSe er den prosessen som oljenæringa trenger iverksatt for å få åpnet områdene for oljevirksomhet. Etter et 45-års langt samliv med oljenæringa på havet så vet vi nok til å si at såkalt «sameksistens» mellom olje og fiskerier ikke vil være mulig i LoVeSe. Det sørger blant annet evigvarende seismikkskytinger for. Erfaringene og kunnskapene har vi.

Våre aktiviteter på sokkelen har alltid vært viktige for kysten og nasjonen og våre medlemmer skaper tusenvis av arbeidsplasser langs hele kysten. Det er vår viktige og bærekraftige matproduksjon som står i fare dersom oljenæringa får slippe til i LoVeSe. Våre arbeidsplasser kan på sikt rett og slett forsvinne eller i beste fall flyttes til andre områder dersom de nevnte områdene åpnes for oljevirksomhet.

Mange frivillige organisasjoner gjør en god jobb med å sette fokus på spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette gjør de av idealisme og en tro på at det er fiskerinæringen samt et godt havmiljø som også i fremtiden skal være bærende for fiskeriene i disse områdene. Jobben gjør de i tillegg til, og i samarbeid med fiskernes organisasjoner. Det er viktig at norske fiskere gir sin støtte også til disse organisasjonene.