Leder i Kyst og Fjord

Fisker Jonny Pedersen fra Kjøllefjord tok forleden til ordet for et klarer regelverk som kan bidra til å hindre fiskere i å spekulere i ilandføringsvederlaget. Han uttrykker frustrasjon over at noen med vilje utnytter muligheten til å drifte på ilandføringsvederlaget i kongekrabbefangsten og leverer skadd krabbe som overskrider de fastsatte kvotene med stor margin.

Ifølge Fiskeridirektoratet har denne trenden økt betydelig det siste året. Når mer enn 10 prosent av krabbene som leveres er skadet, blir verdien av fangsten inndratt av salgslaget. Til tross for dette kan fiskerne fremdeles motta ilandføringsvederlag på 20 prosent. Den høye prisen på skadet krabbe oppmuntrer derfor fiskerne til å levere mer skadet krabbe enn det som er tillatt.

- Det er dessverre tilfeller der fiskere synes det er greit å gi 80 prosent av fangstverdien til staten, mens de selv får beholde 20 prosent i form av ilandføringsvederlag, sier Pedersen.

Dette viser seg å være svært lønnsomt, spesielt når prisen på krabbe ligger mellom 350 og 400 kroner per kilo. I et slikt scenario kan en fisker tjene opp mot 80 kroner per kilo skadet krabbe, noe som resulterer i betydelig ekstra fortjeneste i en fangstform som oppfattes som relativt enkel sammenlignet med andre fiskemetoder.

Men når slike leveranser blitt så høye at Fiskeridirektoratet truer med å sette ned neste års kvote.

Selv om fiskerne som utnytter denne muligheten ikke bryter loven, er vi enige med Jonny Pedersen. Det er behov for klarere regler og retningslinjer for å håndtere problematikken. Dette vil bidra til å sikre rettferdighet i fiskeribransjen, samtidig som det hindrer spekulasjon og utnyttelse av systemet.