Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Rødt-politikere i nord skriver i et innlegg at regjeringens kvotemelding innebærer nok et steg mot privatisering av rettigheter til å høste av vår felles eide ressurs. Det er rett og slett feil. Rødt snakker nok en gang ned norsk fiskerinæring, og forsøker å konstruere en konflikt det ikke er grunnlag for.

Fiskeri- og Sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Havressursloven slår fast at de fisken tilhører fellesskapet i Norge. Myndighetene skal derfor forvalte ressursene til det beste for fellesskapet. Dette er selve grunnplanken for de statlige reguleringene.

Det har gått svært bra i norsk fiskerinæring de siste årene. Eksportrekorder og godt forvaltede fiskebestander har gitt ikke minst kystsamfunnene i nord mange attraktive arbeidsplasser, store inntekter og et svært viktig bidrag til norsk verdiskaping.

I meldingen foreslås en rekke tiltak for å forenkle kvotesystemet. Dette vil gjøre systemet mindre administrativt krevende for næringen og forvaltningen, og vil dessuten gjøre systemet mer transparent og lettere å forstå. Et viktig element er at vi ønsker å innføre en ordning med fiskeritillatelse, til erstatning for dagens konsesjonsordninger og deltakeradganger. I tillegg foreslår vi å innføre faste kvotefaktorer, som vil gjøre det mulig å se hvordan de samlede kvotene blir fordelt mellom fartøyene.

Det er viktig at flere unge velger fiskeryrket. Derfor foreslår også regjeringen flere tiltak i meldingen for å styrke rekrutteringen.

Det næringen ikke trenger er politikere som snakker den ned. Det bidrar bare til å gjøre denne viktige framtidsnæringen mindre attraktiv for rekrutteringen.'