Av fiskeriminister Per Sandberg

I Kyst og Fjord kan det se ut som om kvoteinstruksen er stanset. Det stemmer ikke. Etter gårsdagens behandling i Stortinget er det klart at instruksen lever i beste velgående.

For avisens lesere bør det være verdt å merke seg at Stortinget faktisk stiller seg bak instruksen. "Komiteen er enig i at det har vært for stort sprik i de skjønnsmessige vurderingene knyttet til behandling av salg og kjøp av fartøy og overføringer av kvoter mellom fartøy i forbindelse med dette. Det var derfor riktig å gi en instruks slik fiskeriministeren har gjort", skriver komiteen i sin innstilling.

Verdt å merke seg er det også at komiteen, inklusiv SV, har forkastet forslaget til Torgeir Knag Fylkesnes om å "låse alle fiskerikvoter innenfor hjemmelsgruppene i torskefiskeriene."

Å stramme til på denne måten, uten utredning av konsekvenser for fornying av kystflåten, flåtens konkurransekraft og muligheter for rekruttering og utvikling, har Stortinget heldigvis satt foten ned for.

Så skal jeg selvsagt følge opp Stortingets vedtak om å "vurdere å implementere forslagene fra Fiskarlaget". Fiskarlagets forslag innebærer at det for fartøyeier i hjemmelsgruppen 11-15 meter ikke blir mulig å bytte til en båt over 21 meter. Per i dag er det 25 fartøy som har benyttet seg av denne muligheten, og så langt er det ikke noe som tyder på en eksplosiv vekst som følge av instruksen. For meg er det ingen dramatikk i at Stortinget ber meg vurdere en justering av instruksen. Tvert imot er det et sunnhetstegn i et demokrati at folkevalgte har innflytelse over politikken.