Nå kan Cecilie Myrseth titulere seg som fiskeriminister for alvor - også i nord. Hun har besøkt Båtsfjord, eller fiskerihovedstaden som de helst ønsker å bli betegnet som.

Hennes forgjenger Bjørnar Skjæran gjorde den brøleren at det gikk hele to år før han besøkte det aktive fiskerisamfunnet i Øst-Finnmark. Han så aldri hvilket krutt det lå i begå en slik «synd».

Enten man liker det eller ikke, er Båtsfjord en drivende motor for fiskeindustrien i Norge. Fiskerigruppa her, er en viktig premissleverandør for de industripolitiske beslutningene i Fiskeri-Norge. Derfor har alle fiskeriministre – bortsett fra Skjæran – prioritert å reise til fiskeværet løpet av sine første måneder i tjenesten.

Som vanlig var det industripolitikk som fikk hovedfokus også denne gangen. Den sterke fiskerigruppa hadde strategien klar; velsigne kvotemeldingen og heller fokusere på den kommende industrimeldingen.

Sentralt i strategien ligger levendefisk- og ferskfiskordningene. For Båtsfjord har disse ordningene som ble etablert av fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, vært avgjørende for at fiskeværet ikke har lidt samme skjebne som andre tidligere aktive industrisentre. Derfor vil bonusordningene fortsatt være det viktigste pressmidlet fra fiskerihovedstaden, når Cecile Myrseth setter ned sitt industripolitiske utvalg.