Vi sitter i spenning og venter på hva som blir resultatet for distriktene på kysten av Finnmarketter 12 januar. Det veiskille vi står i nå kommer til å bli avgjørende for hva som kommer til å skje med fiskerisamfunnene på Finnmarkskysten.

Etter å ha mistet kvotegrunnlaget de siste 20 årene for den lokale fiskeflåten og fiskeindustrien, så er det nå store muligheter med den nye kvotemeldingen for å skape og tilrettelegge for ei distriktsvennlig satsning på de samfunnene som har overtid mistet folk. Folk som skaper samfunnet, folk skaper trygghet og folk som skaper vekst.

Jeg støtter Geir Adelsten Iversen (SP) og Olaf Lundteigen (SP) fult ut i deres kronikk fra 12.12.2023 om «Kravet til ny distriktspolitisk orientert kvotemelding». De redegjør alle mulighetene for at kystsamfunnene kan få et nytt liv i næringslivet, samfunnsbygging og økt bosetting. Det er nettopp disse tingene vi trenger nå for at vi skal kunne snu den negative trenden i Finnmark.

I meningsartikkel 18.12.2023 «Kerak-kvoten tilhører Vardø» av bystyrerepresentant Remi Strand (AP) viser Strand et enormt potensial med å tilrettelegge for distrikskvoter. I eksempelvis Vardø kommune er det stor overkapasitet på kjøpersiden som enkelt kan dekkes med den nye «distriktsvennlige» kvotemeldingen. Dette viser jo bare potensialet for hva som kan skje i alle fiskerisamfunnene langs Finnmark kysten. Ringvirkningene vil være ekstreme. Om vi sammen med vår nye fylkesordfører Hans-Jackb Bøno (H) skal ha en mulighet for å nå målet om 100 000 innbyggere i Finnmark innen 2050, så vil kvotemeldingen være avgjørende i totaliteten i målet til Bøno.

I de store trekk så må leveringsplikten gjeninnføres med kvotetrekk om de ikke overholdes da tilbudsplikten ikke fungerer for torsketrålene med dispensasjon. Distrikskvotene må langsiktig økes årlig som en forutsigbar ordning med målsetning om å øke aktivitet og bosetting langs kysten av Finnmark.

Skal den nye kvotemeldingen ha noe alvor i distriktspolitikken, så må kvotemeldingen være ei framtidsrettet distriktsvennlig kvotemelding som kommer lokalbefolkningen til gode.