INNSPILL: Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister

Senterpartiet gambler med en av Norges aller viktigste næringer, fiskeri- og sjømat. For Nord-Norge, som har et særdeles eksportrettet næringsliv, er dette katastrofalt. Det er rundt 15.000 nordlendinger som har sin jobb og inntekt fra fiskeri- og sjømatsektoren. Disse arbeidsplassene står i fare om Senterpartiet får bestemme.

Mange tar for gitt at vi fritt kan selge fisken vår. Slik er det ikke. EØS-avtalen er vår grunnmur for Norges markedsadgang til Europa. Uten en sikker og forutsigbar markedsadgang ville det ikke være grunnlag for disse arbeidsplassene. Dette vil ramme arbeidsplasser langs hele kysten, men spesielt hardt vil Nord-Norge rammes.

Båtsfjord er for eksempel et samfunn som skjønner hva tilgangen til markedet betyr. Jeg deltok nylig på Sjømatpulsen, et webinar i samarbeid med Fiskeribladet. Der deltok også folk fra næringen i Båtsfjord. Og med tydelig stemme ble det sagt at Senterpartiet i Båtsfjord ikke er enig med Senterpartiet sentralt i fiskeripolitikken. Det er et kraftig signal fra en kommune som lever av fiskeri- og sjømatnæringen.

Om velgerne i nord tør gamble på at Senterpartiet i Båtsfjord har så stor påvirkning at Senterpartiet sentralt snur i sin fiskeripolitikk gjenstår å se. Jeg hadde ikke gamblet på det, ikke om jeg bodde i Båtsfjord, eller om jeg hadde min inntekt og jobb i fiskeri- og sjømatnæringen i nord.

Det foregår et kontinuerlig arbeid for å følge opp og forbedre eksisterende markedsavtaler og forhandle nye avtaler. Når Senterpartiet sier de ønsker å reforhandle EØS-avtalen, setter de i spill hele avtalen og markedsadgangen vi har til Europa. Det må ingen tvile på.

Norge er et lite land i verden. Vi er avhengige av godt samarbeid med andre land, og vi er helt avhengige av å ha forutsigbar og stabil adgang til andre lands markeder. EØS-avtalen sikrer oss dette. Så når sentrale Senterpartifolk sier at EØS-avtalen ødelegger arbeidslivet, så må det ikke herske noen tvil. De gambler med rund 15.000 arbeidsplasser i nord. Og da lurer jeg på hvordan skal Senterpartiet skal erstatte disse arbeidsplassen?

Høyre er en garantist for EØS avtalen. Vi er en garantist for kontinuerlig arbeid for god markedsadgang for fisk og sjømat konkurransedyktige betingelser. Vi må skape mer og inkludere flere!

Fakta:

  • I løpet av de siste femten årene har omsetninga i sjømatnæringa seksdoblet seg. Verdiskapinga er mer enn syvdoblet og har gjort sjømatnæringa til en av de meste verdiskapende næringene i Norge.

  • Verdiskaping per sysselsatt i sjømatnæringen er nær dobbelt så høy som gjennomsnittet for norske fastlandsnæringer.

  • Sjømatnæringa er viktig for sysselsetting og bosetting i distriktene langs kysten, og det skal den fortsette å være. Ifølge Nofima-rapporten "Nasjonale ringvirkninger av sjømatnæringen 2019" er det ingen andre næringer som har større betydning for sysselsetting i distriktene enn sjømatnæringa, og det legges igjen store verdier langs kysten.

  • Om man tar med leverandørnæringa er det 44 400 personer som er sysselsatt i sjømatnæringa i Norge. Av disse er 14 900 sysselsatt i Nord-Norge.

  • Fiskeindustrien sysselsetter 12 250 mennesker. Det er 11 048 fiskere og 9059 jobber i oppdrettsnæringen.

  • Om vi kun ser på de nordligste fylkene sysselsetter fiskeindustrien 5038 mennesker, 4774 er fiskere og 2406 jobber i oppdrettsbransjen.

  • Nasjonalt er omtrent 4,7 % av alle sysselsatte i privat sektor sysselsatt i sjømatnæringa.

  • I Nord-Norge er denne andelen betydelig større. I Troms og Finnmark utgjør den samlede sysselsettinga i sjømatnæringa omtrent 15 % av total privat sysselsetting i fylket. Tilsvarende tall for Nordland er omtrent 13 %.