Hans Christian Braarud, Sjarfisker

Etter å ha lest Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sin begrunnelse for innføring av fangst ID for fiskefartøy så er det nærliggende å spørre om han har satt seg inn i inneholde og dagens praksis i bruk av sluttseddel.

Han ønsker å modernisere og automatisere innmeldingen av fangst fordi det idag ikke kan nøyaktig følge fiskens reise fra havet til matfatet.

Da kan vi som har vårt daglige yrke på havet informere Fiskeridirektøren om at reisen blir grundig kartlagt i dagens praksis fra innmelding til sluttseddel gjennom elektronisk innrapportering før landing og til sluttseddelen er signert elektronisk i Catch Sign.

Hvordan Direktøren tenker seg en automatisering av fangst registrering i sjarker fra den minste flåten gjenstår å se, men med de nye forskingsmidlene vil det nok dukke opp en ny banebrytende teknologi.

De 10 millioner kroner Direktøren at fått av Forskningsrådet burde vel heller brukes til å forske på hvordan man kan forenkle og og få ned kostnadene til fiskerne og unngå tungvinte byråkratiske løsninger.

Dagens system ivaretar både ressurs kontroll og slutt konsumer behov for å vite fiskens reise fra hav til matfat.

Innføring av nytt sporing system er derfor utelukkende til for å øke kontroll av en hel næring som med stadig nye systemer skal straffes gjennom tvangsmulkter og økt straffeansvar.

Vi kjøper derfor ikke Direktørens begrunnelse for innføring av Fangst ID.