INNSPILL: Tromsø Senterparti

EU har tildelt seg selv en torskekvote i fiskevernsonen ved Svalbard på 28.431 tonn, mens Norge har fastsatt EU-kvoten til 17.885 tonn. Norge bygger sin kvotefastsettelse på historiske tall for britisk fiske i fiskevernsonen. Etter at Storbritannia ikke lenger er medlem av EU, har Norge som en konsekvens nedjustert EU-kvoten for å gi en del av kvoten til britene.

Tromsø Senterparti mener at EUs opptreden i spørsmålet om kvotefastsettelse i Svalbard-sonen, er totalt uakseptabel. At nettopp EU utfordrer Norges forvalterrolle iht. Svalbardtraktaten, er svært betenkelig. Norge må derfor «stå løpet» i torskekonflikten med EU. Det forhold at EU også «rasler med sablene» og truer med sanksjoner dersom Norge ikke retter seg etter EUs torskeultimatum, bør avstedkomme mottiltak fra Norge dersom EU gjør alvor av sine trusler. Norge og Norges særstilling iht. Svalbardtraktaten sammen med Norges rettigheter etter havretten, tåler ikke ettergivenhet verken overfor EU eller andre som måtte utfordre Norge i disse spørsmålene.

Vi mener også at det er et stort paradoks at hav- og fiskerikommissæren i EU, balteren Virginijus Sinkevičius, går i front for å underminere Norges ressursforvaltning og suverenitetsutøvelse ved Svalbard. Norge bruker store ressurser på militær tilstedeværelse nettopp på Baltikum for å bistå de baltiske landenes suverenitetshåndhevelse i forholdet til Russland. De baltiske landene har også tidligere gått i front for å utfordre Norge i spørsmålet om rett til å fange snøkrabbe i Barentshavet og ved Svalbard. Vi mener at Norge også i krabbesaken må avvise et hvert press enten dette måtte komme direkte fra de baltiske stater eller via EU.