Innspill: Jon-Atle Bjørnø, leder Loppa/Sørøy fiskarlag

Sørøy/Loppa Fiskarlag har igjen fått henvendelser fra fiskere og bosatte i småbygdene i Loppa angående måten dei blir behandla på av Loppa Kommune. Det er ikkje første gangen Sørøy/Loppa Fiskarlag blir kontaktet av fortvilte og sinte inbyggere i bygdene i Loppa. Denne gangen er det Reguleringsplan og oppdrett det gjelder.

Sørøy/Loppa Fiskarlag har nå fått henvendelse fra blant annet Frakkfjord Bygdelag som er bekymra over opdrettsvenligheten til Politikerne i Loppa. Kommunen ønsker å legge til rette for 3 nye oppdrettslokaliteter, indre Frakkfjord, Marøya øst og Røsnes/Silda, Ytre Frakkfjord vart skrota av Grieg Seafood pga. værhardhet. Disse planene vil ha stor innvirkning på fiskeri lokalt og folks mulighet for matauke. Når en i tillegg står i fare for å miste MSC godkjenning på grunn av en trua kysttorsk bestand, er det heilt uholdbart at en kan tenke seg og legge til rette for meir oppdrett i gytefjorder for torsk. Vi som Fiskarlag stiller oss meget kritisk til dette. Desse planene vil også påvirke sjølaksefisket, Loppa har en sjøsamisk bruk av sjøområdene som enda holdes i hevd. Disse planene vil direkte påvirke sjøsamiske fiskere i spesielt i Frakkfjord og Marøya øst, Marøya øst er fra før frarådet av lokale fiskere uten at disse er blitt lyttet til. Når sentrale Politikere nå strammer inn sjølaksefisket på grunn av at den er en truet bestand, kan en aldri i verden tillate mer oppdrett i di samme fjorder som folk nå blir utestengt fra. Dette er ett tradisjonsfiske som har foregått i 100vis av år, det er direkte uhørt å tenke tanken engang. Øksfjord og Bergsfjord/Langfjord er allerede i dag fylt heilt opp av oppdrett, nå får det være nok. Alt av oppdrett fra nå av må være lukkede anlegg. Fjordene er allerede sprengt og delvis ødelagt. Det ber på tide fiskernes røst blir hørt, vi er lei av og bli overkjørt av storkapitalen.

I alle saker som Sørøy/Loppa Fiskarlag har mottatt fra Loppa fiskere og Bygdelag har vi tatt disse på alvor, vi har laget innspill som vi har sendt Fiskarlaget Nord og Loppa Kommune. Loppa Kommune har ikkje en eneste gang tatt seg bryderiet og svare på epostene engang.

Derfor seier eg: Sjå til Hasvik, Loppa Kommune. Der kan dere lære mye om hvordan en skal oppføre seg i forhold til sine innbyggere. Hasvik Kommune holder no på å lage ny Reguleringsplan og i den sammenheng var eg som Leder i Fiskarlaget sammen med fiskere og fiskeindustri invitert til møte, der gikk vi igjennom Reguleringsplanen for heile Kommunen og fikk komme med innspill. Etter oss skal Kommunen ha møter med oppdrett, turister og anna næring, deretter blir det avholdt ett fellesmøte med næring. Til slutt blir det folkemøter på alle 3 steder i Kommunen. Dette er det en kan kalle ett Demokrati, alle skal bli hørt og få lov og si sin mening før ting blir avgjort. Alle blir ikkje nødvendigvis fornøyd, men en har fått muligheten til å bruke stemmen sin i saker som opptar en.

Kansje dere skulle tatt en tur over Sørøysundet for og lære litt av Hasvik.

På bakgrunn av måten Loppa Kommune behandler folk i småbygdene rundt i kommunen vil jeg si følgende til politikerne i kommunen.

Viss dere meiner at Loppa kun består av Øksfjord og fastlands Loppa så meiner eg dere skal være ærlige med innbyggerne deres og bare si det. Hvis dere meiner at fiskeri ikkje lenger er viktig for Kommunen og at dere kun skal overleve på oppdrett, turisme og verft vær ærlig og bare si det. Hvis dere meiner at bygdene i Ytter Loppa burde avfolkes ikkje seigpin dei som bor der, bare si det.

Jeg vet at unge fiskere har lyst og etablere seg i Kommunen, men dei vil ikkje på grunn av måten Politikerne i Loppa Kommune behandler småbygdene på. Dette går mye på kai og havneforhold noe som dessverre er en gjenganger i saker som opptar befolkningen der. Skal Loppa fortsette og være den stolte fiskerikommunen dei en gang var må en ta grep og ta vare på dei få som er igjen, å ja det er gått så langt nå at eg seier en gang var. En må i hvert fall omfavne dei unge som vil satse. Gjør en ikkje det kan ikkje Loppa lenger kalle seg en stolt fiskerikommune.