INNSPILL: Steinar Friis

«Dagens næringsaktører dyrker ikke sjarkromanse. Fordums sjarkromantikk erstattes med industrielt fiske. Fiskerne vil opp og fram».

Et spark til sjarkromantikerne fra generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Gregussens utspill dokumenterer langt på veg at i Fiskarlaget har private rederinteresser så lenge bortforklart sannheten om livet på kysten, at begrep som solidaritet, utjamning og samfunnsbygging er blitt en fremmed tanke.

Langsiktig kvotefordeling er gladelig overlatt til smågrådige redere som handler hvor de vil og selger hvor de vil.

Storting og styringsverk har aldri, ikke engang da et landsmøte i Norges Fiskarlag i dølgsmål «fant opp» trålstigen, tatt styring eller våget å utfordre eliten i Norges Fiskarlag.

Nok om det.

Ikke skyggelegg eller bortforklar sjarken Gregussen. Rundt regnet er det enda over fem tusen fiskefartøyer i dette landet som er påmalt et fiskerinummer.

Godt over fire tusen av disse er under femten meter, altså sjarker i dine og mange store gutters øyne.

Det er altså slik at svært få fiskere eier en båt som de ikke vil ha. Det er også slik at svært mange fiskere trives der de bor, og lever godt med det de holder på med.

Så godeste Gregussen. At båten er liten og havet er stort må ikke ekskludere oss romantikere fra å kalle oss fiskere.

Dra lenger ut på landet med ditt misforståtte konferanseinnlegg.

Eller dra hjem til din kone. Vær litt romantisk. Ta omkring henne. Klem henne kjærlig og godt og kjenn på den gode følelsen som etablerer seg i hode og driver ned langs ryggraden.