INNLEGG: Harald Johansen

Dette er et leserinnlegg, det reflekterer meningen til innsenderen.

I forbindelse med nedjustering av uttak av torsk, som det ser ut for å fortsette med, kommer ikke dette som noen stor overraskelse. Vi er mange fiskere som med stor uro har fryktet en tilbakegang av torskestammen. Torskefisket har vært og er fortsatt det viktigste fiskeslaget for fiskerne langs kysten og en betydelig reduksjon av kvotene vil slå hardt ut for mange både fiskere og fiskerisamfunn langs kysten.

Vi er mange som tror at den enorme investeringen i store havgående fartøyer vil måtte få negative konsekvenser for torskestammen. For hver ny milliard som investeres så skal dette forrentes med uttak av biomasse. I en slik setting bør vel både reguleringsmyndigheter og styrende politikere sette seg ned å finne konstruktive løsninger på denne varslede krisen. At trålstigen ble fjernet bør man vel kunne si i ettertid har vært en ulykke. At trålerflåten ble tilgodesett med fast uttak på 32 prosent av totalkvoten i stedet for et variabelt uttak alt etter totalkvoten, må vel bare sies er en ulykke i reguleringssammenheng.

I ei tid framover nå bør det settes begrensninger på nettopp denne flåten som i stor grad fryser inn fangstene sine, en reduksjon på minst 50 prosent av kvoter for flåten som fryser inn bør tildeles kystflåten som en kompensasjon for lavere kvoter framover.

Å få gjennomslag for en slik omfordeling er vel ikke enkelt, men desto en dyd av nødvendighet. Man kan vel bare konstatere at Norges Fiskarlag ikke vil være med på å vedta et slikt forslag og årsaken er vel at laget er styrt av stor kyst og Fiskebåt og vedtakene som blir gjort her gjenspeiler den makt disse har innad i organisasjonen. Man bør vel kunne si at den største trusselen nå framover for bosettningen og en rettferdig fordeling er nettopp, Norges Fiskarlag, dessverre.