INNLEGG: Geir Adelsten Iversen, Stortingsrepresentant SP

Stortingsrepresentanten tar mannen og ikke ballen. Er det fordi han har så store vansker med å lese? Noen sitater skal minne ham om hva Stortinget pålegger regjeringen:

– Vedtak nr. 575: «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen» (Stortingets anmodningsvedtak fra 5. april 2016).

Les Høyres innlegg her: Geir Adelsten Iversen bløffer igjen

Jeg skal hjelpe Nilsen med lesningen. Her står det at Stortinget ber regjeringen om å meisle ut en plan for «å styrke rekrutteringen». Styrke – står det ja. Og i Høyresjargong så betyr det – det kan vi selv konstatere på grunnlag av hva regjeringen han representerer sier i sin egen kvotemelding:

«Dagens rekrutteringsordning med vederlagsfrie nytildelinger av fiskeritillatelser er en ordning som regjeringen mener bør avvikles» (Meld. St. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping (2018–2019) s. 29.

Høyre sier selv hva de står for – her behøver jeg ikke en gang tolke noe, jeg kan nøye meg med å referere: Høyre skal avvikle rekrutteringsordningen – ja nettopp – du har gjettet helt korrekt; for å styrke rekrutterinngen.

Gratulerer Høyre – dere klarer det umulige: Styrke rekrutteringsordningen ved å avvikle den (sic!).

En rekke ungdommer har henvendt seg til oss i Snterpartiet for å søke hjelp for å få tilbake ordningen som har skaffet jobber til kystungdom – 120 bare direkte i flåten, driftige flinke folk som kun ber om å få lov til å skape sin egen arbeidsplass. Nå er det slutt. Høyre har skrotet noe av det mest vellykkede som har vært gjort i fiskeripolitikken i de siste 10 år.

Men til de unge som banker på døra – vil jeg si fortvil ikke. Om 1 ½ år står vi klare til å overta.