Tor Arne Andreassen

Tidligere er det innført ordninger innenfor fiskeriene som forskjellsbehandler fiskerikommunene i Nordland mens gode ordninger blir gitt til fiskere og fiskerikommuner i Finnmark. Det er ordninger som gjør at fiskere, som flytter og etablerer seg i Finnmark har muligheter for både større og flere kvoter, bedre ordninger med tilskudd og lånemuligheter til etablering og de betaler mindre skatt.

Nå har regjeringa innført et «Havbruksfond» som sikrer de kommunene, som ligger slik til og har muligheter for oppdrettsanlegg innenfor sine kommunegrenser, store inntekter i millionklassen som frie disponible midler til bruk i kommunene. Hva med de kommuner som ikke har muligheter til oppdrettsanlegg i sine kommuner. Vi blir stående som «Svarte-Per» og får ikke ta del i pengefesten som nå foregår rundt om i kommunene.

Jeg er klar over hvordan dette Havbruksfondet har oppstått, at det skapes verdier i havet rundt om i de kommunene.

Det synes jeg er greit, MEN da må jeg spørre:

«Er det ikke verdier som hvert år, som hver vinter, hentes opp av havet, innenfor kommunegrensa til Røst kommune». Burde det ikke være et fond som sikrer kommunen en inntekt på den fisken som fiskes innenfor kommunegrensa på Røst som kan komme kommunen til gode, på lik linje med det som nå skjer i oppdrettsnæringa med Havbruksfondet.

Det som regjeringa her har lagt opp til er en forskjellsbehandling som får dobbel effekt for de kommuner som deltar i disse tildelingene. Kommunen får inntekter i millionklassen. Det etableres flere arbeidsplasser og flere gode tilbud til befolkningen. Kommuner som Røst, som ikke får disse ekstra inntektene, får ikke den mulighet til å skape flere arbeidsplasser og gi bedre tilbud til befolkningen.

Vi har ei stor utfordring med at dagens regjering forskjellsbehandler kommuner med det resultatet at eksistensen for små kystkommuner er i ferd med å forsvinne.

Røst kommune har allerede mistet den første fisker m/båt til Finnmark. Vedkommende flytter for å ha mulighetene til å få tilgang på mer torskekvote, krabbekvote, bedre låne- og tilskuddsordninger m.m.. Jeg vet at det også har flyttet familier fra Rødøy kommune med samme argument.

Dette kan være begynnelsen på utarming av fiskeriene i de minste kystkommunene, noe jeg ser med stor bekymring på.