Årsmøtet i Norges Råfisklag måtte i år sørge for at det fisker-eide samvirkeforetaket skal ha minst 40 prosent kvinner i styrende organer. På grunn av lagets demokratiske oppbygging der eierorganisasjonene selv utpeker sine tillitspersoner har slike organisasjoner i mange år vært skjermet fra kravet om kjønnsrepresentasjon, men etter en lovendring i fjor var det slutt.

Årsmøtet greide oppgaven, men slett ikke med glans. Det ble debatt om prinsippene for nominasjon, da flere representanter pekte på at man heller burde rekruttere aktive fiskere istedenfor å hente folk i administrative stillinger til styrearbeid i fiskernes salgslag. Diskusjonen fikk heller ikke foregå uten at det ble dratt sverd mellom eierorganisasjonene.

Diskusjonene er høyst forståelige. Å lede Norges største fiskesalgslag er en tung og viktig oppgave, det er opplagt at det blir dragkamp om stolene i styret. Vi ser i så måte med spenning frem til neste årsmøte, da forsamlingen i tillegg til kjønnsrepresentasjon også er pålagt av Stortinget å hente inn ekstern kompetanse til styret.

Den tid da fiskerne fikk stelle sitt hus i fred er definitivt over, og de har vær så god bare å ta utfordringen på strak arm. Ellers risikerer de at huset demonteres i et tempo som ikke vil gagne hverken dem eller resten av kysten.