INNLEGG: Arild Hausberg Leder Tromsø Arbeiderparti

Som medlem og tillitsvalgt i Arbeiderpartiet, beklager jeg og tar avstand fra at det finnes fremtredende medlemmer i vårt parti, som tillegger våre egne fremste tillitsvalgte meninger og synspunkter tatt ut av tåka. Arne Luther og Torbjørn Trondsen sitt angrep på Cecilie Myrseth (Ap på stortinget), er bygget på noe så vilkårlig som annenhånds informasjon hentet fra noe en eller annen skal ha hørt på årsmøte i Troms Ap, mens Willumsen lager konspirasjoner av noe han hørte på et helt annet møte.

Les også: Mener Ap desinformerer om omfordeling av fiskekvoter fra hav til kyst

Alle de tre tror saken, som handler om å snu feil utvikling i norsk fiskeripolitikk, tjener på at vi snakker ned våre egne i Arbeiderpartiet. Det er en trasig og feilslått strategi. Å skite i eget reir har aldri ført til noe bra. En av de av de mest brukte sangene på våre møter handler om å støtte hverandre, vise samhold og kameratskap - og at vi må ta hverandre fast i handa for å symbolisere støtte til hverandre. Altså de gode sosialdemokratiske verdier. De tre «angriperne» svikter på dette. Vi i Tromsø Ap opplevde det samme i valgkampene i 2017 og 2019, noe som bidro til å gi oss lave odds på et viktig kysttema. En nærliggende konklusjon, og det mest naturlig å tenke, er at de samme personene fant et annet parti å melde seg inn i. Hvor de kan være mer på linje med egne synspunkter. Hvis det partiet finnes. Men den konsekvensen har de hittil ikke tatt.

Les også: Fake news om Arbeiderpartiet

Paradokset i hele dette unødvendige ressurssløseriet av et spetakkel og krangel, er at vi faktisk er enig i sak! Tromsø Arbeiderparti ønsker - i likhet med stort sett hele arbeiderbevegelsen i nord, store endringer i norsk fiskeripolitikk. Alle ser slagsiden markedskreftenes frie spill har skapt langs kysten, etter at frislippet av kvoterettighetene ble etablert på Høyre sin regjeringsvakt for noen tiår siden. Og utviklingen av pliktsystemet som trålerne stort sett ikke bryr seg om. Ringvirkninger av fiskerirelatert virksomhet langs kysten har altfor lenge vært på et feil spor.

Les også: Arne Luther og Torbjørn Trondsen bedriver ikke Fake news

Flertall for et betydelig kursskifte må likevel hensynta mange aktører, næringer og organisasjoner. Å snu dette betyr igjen at vi må skape aksept for endringer som er forankret bredt i et stort flertall. Steg for steg. Arbeiderpartiet har flere meninger om fiskeripolitikk enn det vi i nord står for. Flertall for de endringene vi ønsker krever både press og diplomati. Cecilie Myrseth har posisjon som fiskeripolitisk talsperson for AP på Stortinget, altså en nasjonal Arbeiderparti-rolle. Hun må derfor manøvrere klokt i et variert farvann som også inkluderer Vestlandet, for å få gjennomslag for dyptpløyende endringer. Likevel er hun tydelig på at kystflåten må styrkes, at ny politikk må bidra til betydelig større verdiskaping langs kysten, at vi må bevare og styrke en variert flåtestruktur. Arbeiderpartiet i nord må støtte våre tillitvalgte i sentrale posisjoner, og bidra konstruktivt til at vi lykkes med vår politikk. Bakholdsangrep av det kaliber vi her har sett, tjener ikke saken.