Kjell Olav Halland

I Granavolden-plattformen fikk KrF gjennomslag for kravet sitt om at det ikke skulle gjennomføres strukturendring for fartøy under 11 meter. Dette var sågar ett av punktene som ble avgjørende i KrF sitt veivalg om å gå i regjering med høyre- eller venstresiden, og et valg som gjorde at KrF møtte forståelse langs kysten. Nå står altså dette løftet for fall for å tilfredsstille resten av regjeringskollektivet, skal vi tolke Reitens siste strukturuttalelse.

Vil ha svar

Vi er veldig mange som ønsker et snarlig svar på hvor KrF egentlig står i denne saken. Er dette et solo-utspill fra Reiten i et møte på Fosnavåg for å tilfredsstille «storrederne» på Vestlandet, eller er dette virkelig KrF sitt svar til sjarkfiskerne og fiskerinæringen langs kysten?

Reiten signaliserer at næringen selv har endret mening og ønsker strukturering, et synspunkt som møter liten forståelse i store deler av næringa på sjø og land. Norges Kystfiskarlag, som kanskje er det faglaget som organiserer flest fiskere med fartøy i gruppen under 11 meter har vært, og er fortsatt helt klar på at det ikke er ønskelig med strukturering i denne flåtegruppen. Nordland Fylkesfiskarlag, som representerer det fylket som har flest fartøy i gruppen, har også flere årsmøtevedtak som sier klart nei til strukturering under 11 meter. Siste vedtak er fra høsten 2019. Det samme sier også de fleste små og mellomstore fiskekjøpere og fiskeforedlere langs kysten.

Strukturering vil ha store konsekvenser ut over flåteleddet

De fleste små og mellomstore fiskekjøperne er avhengig av fartøyene fra den minste flåtegruppen for å kunne bestå som mottaksanlegg. En reduksjon av antallet fartøy under 11 meter vil sterk påvirke mottaksstrukturen og redusere distriktenes mulighet til å ha fiskeriene som næringsvei.

Politikere på tvers av de ulike partiene gir inntrykk av å støtte havressurslovens bestemmelse om at fiskeriressursene skal bidra til å trygge bosetting og arbeidsplasser langs kysten. Praksis viser seg imidlertid å være noe helt annet.

I 1990 var det 1800 fartøy under 11 meter. I 2019 var antall fartøy redusert til 940.

Kan vi ha kommet til et punkt der vi trenger de fartøyene som er igjen for å beholde mottakene og landnæringen?

Selv med en «moderat strukturering» som en rekke røster nå tar til orde for innenfor Norges Fiskarlag, så står antallet fartøy i gruppen i fare for å reduseres fra 940 til 500 i løpet av kort tid. Dette vil være dramatisk for både fiskeflåten og mottaksstrukturen og fiskeriforedlingen på land.

Vil bli vanskeligere å komme inn i næringa med egen båt

Reiten sier også at strukturering under 11 meter vil bedre grunnlaget for rekruttering. Dette har jeg vanskeligheter med å forstå. All erfaring fra tidligere struktureringsprosesser har vist at prisene på fartøy og kvoter har steget. Om prisene nærmer seg fartøygruppen over vil det si en prisstigning på 25-40 prosent. Jeg kan heller ikke forstå at det å redusere antall deltakeradganger til det halve kan være positivt for rekrutteringen. Stortingsmeldingen om kvotesystemet peker på det motsatte, og legger dette til grunn for at den minste fartøygruppen ikke skal få tilgang til strukturkvoteordning.

Kvotemeldingen skal snart behandles i Stortinget og mange med meg har sett på KrF som en garantist for at regjeringen skal ta hensyn til oss små langs kysten. Etter dette siste utspillet fra Steinar Reiten, opplever jeg i stedet KrF som en løs kanon i behandlingen av kvotemeldingen.

Kjære KrF, la oss i alle fall få ett tydelig svar på om dere er med oss eller mot oss?