Dette er en meningsartikkel. Den uttrykker skribentenes mening.

Hammerfest Fiskarlag registrerer at Runar Sjåstad er ute og forklarer at kvotemeldinga som ble stemt gjennom i stortinget egentlig er ett gode for kysten, han kan heller ikke forstå reaksjonene fra kystfiskerne.

Vi er enige i at det er mange gode elementer i kvotemeldinga, men alt positivt overskygges av punktet som omhandler refordelingen av ubenyttet tredjelandskvote.

Også elefanten i rommet, de leveringspliktige trålkonsesjonene nevner man ikke med ett ord i kvotemeldinga.

Nylig påtroppet Fiskeriminister og daværende ordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss, leverte 8. februar 2021 inn ett forslag til næringskomiteen på vegne av Hammerfest og fem andre nordnorske kommuner om å bruke deler av det leveringspliktige trålkvantumet til en ferskfisk ordning for trål. Dette er ett meget godt forslag som ville sikret råstoff og aktivitet på kysten.

Dette forslaget ble den gang spilt inn til en fiskeriminister fra høyre, nå sitter Arbeiderpartiet selv i posisjon. Hva har endret seg? Hvorfor ble ikke dette forslaget spilt inn i arbeidet med kvotemeldinga?

Disse sakene har helt klart sammenheng. Da Røkke fikk servert de siste leveringspliktige trålkonsesjoner på ett sølvfat, gikk det heller ikke stillt for seg på kysten. Vi ble forsikret om at dette var en god løsning, det var bare vi som ikke forstod vårt eget beste.

Om man skal trekke en konklusjon så må det være at Sjåstad og Arbeiderpartiet ikke lærer av feil.

Sjåstad forklarer videre at det ikke er automatikk i at ubenyttet tredjelandskvote går inn i den norske ressursfordelingen. Det har siden 2009 blitt refordelt 200 000 tonn ubenyttet tredjelandskvote, så spørsmålet må vel bli om automatikken i så fall har hengt seg opp.

Så gjentar man fra politikerhold til kjedsommelighet at det er den til enhver tid sittende minister som avgjør hvordan en eventuell refordeling skal skje, mens arkitektene bak forslaget (ifølge deres eget interne notat) har en helt klar oppfatning av hvordan det bør gjøres. Og denne versjonen stemmer dårlig overens med politikernes versjon.

Man ble ganske fort gjort kjent med at forslaget som kom fra øverste ledelse i Norges Fiskarlag var en avtale forbeholdt de få å kunne ta del i. Også protestene som kom da Norges Fiskarlags rolle ble kjent burde man tatt til seg.

Det man derimot gjorde var renvaske seg selv med at dette var internt anliggende i Norges Fiskarlag og ikke noe som angikk politikerne.

Det er soleklart at det som ble gjort av øverste ledelse i Norges Fiskarlag bør og må få konsekvenser, hvis ikke kan man vel trygt si at Norges Fiskarlag har mistet all relevans som organisasjon.

Hva dette har å si for politikere som velger å ta en avgjørelse basert på et grunnlag de i utgangspunktet vet er fullstendig feil vil vi se til neste valg.

For allerede i 1903 advarte Chesterton mot å gjøre politikken til en profesjon. Sitat: «Amatørpolitikere arbeider med det som opptar velgerne. Profesjonelle politikere, derimot, får betalt uansett hva de gjør, og da blir politikken kun ett spørsmål om penger og prestisje. Resultatet er livsfiendtlig ondskap og dumhet fremkalt av propagandaløgner».

Dette sitatet har vel sin relevans den dag i dag, det gjenstår å se hvor lenge Sjåstad sine påstander holder vann.

Styret i Hammerfest Fiskarlag  6. mai 2024