Tallene for hvitfisksesongen så langt viser en klar tendens: Fra Troms-grensa og sørover har det blitt landet mer hvitfisk, mens det i Finnmark har kommet på land mindre. Noe kan forklares med naturlige forhold og fiskets gang, men utviklingen er likevel verdt å merke seg.

Mer finkornet vil man også se at de store kjøperstedene i Finnmark styrker seg, mens de mindre går tilbake. Det er også verdt å notere seg.

Ha også i mente at hvitfisksesongen så langt i år har ligget foran fjoråret totalt sett, samtidig som vi nå får effekten av at mange båter er ferdige med torskekvota, så blir det spennende å se hvordan resten av vinteren vil forløpe. Råfisklaget forventer at totallandingene av hvitfisk nå vil falle bak fjoråret.

Hvilken geografi som rammes hardest av dette er ikke vanskelig å forutse, for fisketrykket ligger nå utenfor Lofoten. Vinterfisket i Finnmark er tradisjonelt best etter påske, og ikke minst utover høstene. Men om båtene nå gjør seg ferdige med kvotene sine i et travelt førvinterfiske, kan det bli en mager høst for kjøpere som er avhengige av råstoff for å holde folk i arbeid i nord.

Dette er en situasjon vi håper myndighetene følger med på, og mobiliserer verktøy til å møte etter hvert som sesongen skrider frem.