LEDER: Redaksjonen i Kyst og Fjord

Tre uker. Det var tiden det gikk fra vi fikk en fiskeriminister som en hel landsdel og svært mange i næringa ga tillit og tommel opp, inntil han fikk et solid skudd for baugen.

Geir-Inge Sivertsen har gjort den ene tingen en tillitsvalgt nesten ikke kan tilgis: Han har beriket seg personlig på fellesskapets bekostning. Det er dessverre ingen annen måte å se det på når en godt betalt politiker søker etterlønn til tross for at han går til ny jobb. Også den med lønn oppunder millionen.

Feilen er begått av kommuneadministrasjonen og helt kommunestyre, minus én representant. Men ansvaret og skammen ligger på han som stakk hånda i honningkrukken.

Det er han som nå må svare på hvorfor han synes det er OK å belaste en lutfattig utkantskommune med etterlønn til en ex-ordfører som bedre enn noen vet at hver eneste krone i kommunebudsjettet er behøvd til bedre formål.

Han har ikke gjort noe kriminelt, men de fleste vil synes det er uetisk. Dette burde en garvet politiker vite selv. Men likevel leverte han søknad om etterlønn tre uker etter at han var ansatt som statssekretær.

Dette er alvorlig, ikke bare for ham selv. En minister har en viss tabbekvote, og nå er et av kattens ni liv ofret. En svekket minister er det siste næringa har bruk for akkurat nå. I riksmedia var han allerede omtalt som «den store overraskelsen» og «et ubeskrevet blad». Han stilte med andre ord ikke med noen sterk hånd i utgangspunktet på den nasjonale arenaen.

Og der skal det kjempes viktige slag. Ikke minst innad i en regjering der finansdepartementet for lengst har kastet skatteblikket på de marine næringene. Det slaget krever en rakrygget og skadefri mann ved Kongens bord.

Også utad blir dette et problem. Sivertsen har erklært krig mot all urett og umoral i fiskerinæringa. Da er det mildt sagt uheldig at frontfiguren i norsk fiskeriforvaltning selv blir hengt til tørk. En minister som skal ta tak i fiskerinæringas påståtte umoral trenger all den etiske og moralske autoritet det går an å ta med seg inn i gjerningen.

Men den mistet Sivertsen nettopp.