Bjørn Willumsen, styremedlem Tromsøya Arbeiderlag

Arild Hausberg, leder av Tromsø AP, er rasende på Arne Luther, Torbjørn Trondsen og meg fordi vi kritiserer Arbeiderpartiets fiskeripolitikk de siste 30 åra.

Les også: Bom kast av Trondsen og Luther

Fake News og grunnløse påstander

Bedriver ikke Fake News

-Fake News om Arbeiderpartiet

Mener AP desinformerer

Hausberg mener vi bør finne oss et annet parti, hvis det overhodet finnes et parti som samsvarer med våre særegne meninger

Hausberg opplyser videre at han og Ap i Nord Norge er helt enige med oss i det vi sier om fiskeripolitikk.

Hausberg bekrefter at partilagene i Nord Norge sliter med å få partiledelsen med på en fiskeripolitikk som Nord Norge er tjent med. Men han har forståelse for partiledelsen, som må ta hensyn til hele landet når de skal gjennomføre politikk.

I Hausbergs verden er vår store synd er at vi går ut med det vi mener og ikke holder det internt. For i Hausbergs Ap er den fremste sosialdemokratiske verdien at vi holder hverandre i handa, som det heter i sangen – og holder kjeft utad.

Man blir nesten litt imponert over med hvilken patos Hausberg klarer å framføre den ovenstående logiske kollapsen, og i dèt i fullt alvor. Her ligger et fantastisk revynummer og venter på Frank Arne eller andre som føler seg kallet.

Bare ett spørsmål til det ovenstående: Er det totalt uinteressant for Hausberg hvem partiledelsen i Oslo velger å holde i handa når det gjelder fiskeripolitikken og distriktspolitikken i Nord Norge? Hvor mange nordnorske kystsamfunn skal ranes og avfolkes i en avsindig nyliberal pengegalopp før Hausberg som nordnorsk politiker mener det er på tide å si fra så det høres?

Torbjørn Bongo prøver å gjøre meg til løgner gjennom å påstå at jeg «neppe kunne ha hørt godt etter, eller tolket temmelig feil» det Bongo leste opp fra manuset til Myrseth på årsmøtet til Tromsø AP den 29. februar. Samtidig har han og partiet avvist flere forespørsler om å utlevere manuset. Hausberg kom ikke med en eneste korreksjon til mitt referat fra foredraget til Myrseth / Bongo. Det tror jeg han hadde gjort hvis han hadde funnet noe.

Jeg kan love deg, Torbjørn Bongo, at jeg satt skjerpet og hørte på din høylytte framføring av teksten, og jeg noterte fortløpende. Kystflåten ble konsekvent pratet ned, ut fra argumentasjonen om at kystflåten ikke leverer fangst på land utover de to-tre første månedene av året. Ap sin fiskeripolitiske talsperson var veldig opptatt av å understreke at partiet er opptatt av HELÅRIGE arbeidsplasser på kysten, og der kommer kystflåten til kort. Noe mer ble ikke sagt om konkrete tiltak og løsninger. Ingen ting.

Arbeiderpartiet har en stolt historie i Nord Norge. Gjennom lovgivning, reguleringer og politisk kraft avviklet det brede folkepartiet nessekongeveldet. Fiskarbøndene langs kysten ble frie folk med egne båter. Deltakerloven og Råfiskloven var milepæler i arbeidet med å kjempe fram likeverdige forhold på kysten.

Men de siste 30 åra har ledelsen i Ap i alt for stor grad slukt den rådende nyliberalismen, den sterkestes rett. De siste 30 åra har utviklinga på kysten av Nord Norge gått i veldig feil retning, Arbeiderpartiet har ikke vært ei motkraft til den fiskeripolitikken som har medført at kysten og havet er blitt ei slagmark der kvotebaroner, oppdrettsmilliardærer og finanskapitalen har nærmest fritt spillerom, på tvers av de lover og forskrifter og regler som skulle sikre næringsgrunnlaget og livsgrunnlaget langs kysten. Tvert i mot har AP sentralt vært en aktiv medspiller i den farlige politikken som bl.a medførte at Røkke fikk rane alle trålkvotene i Finnmark osv osv.

Hvordan har dette kunnet skje? Hausberg gir oss svaret. I misforstått lojalitet med partiledelsen har partilagene i nord i alt for stor grad vært høflige og holdt diskusjonen internt, og man har utad havnet i en posisjon som vi også ser i den aktuelle debatten: Man prater og prater, men sier nesten ingen ting. Samtidig som kysten blør og fiskekvotene er blitt et spekulasjonsobjekt for investorer.

Nordlys dokumenterte utviklinga på kysten i en historisk viktig reportasje sist lørdag. Ikke siden Gunnar Grytås og Ivan Kristoffersen sine dager har utviklinga i vår viktigste næring fått slik grundig og kompetent oppmerksomhet i landsdelsavisa. Nordlys avslører at et pyramidespill har utviklet seg i fiskeriene. Det lønner seg i dag mer å handle kvoter enn å fiske. De siste fire årene har kvoteprisen firedoblet seg. Våre evigvarende, sjølfornyende fiskeressurser er i ferd med å havne i hendene på noen få søkkrike familier, mens kysten og landsdelen stagnerer og avfolkes.

Nå er det på tide for folk flest i Nord Norge å våkne, og også å vekke resten av landet. Det angår alle her i landet hvordan vår viktigste, evig fornybare ressurs forvaltes.

Riksrevisjonen har i over ett år foretatt en omfattende gjennomgang av fiskerinæringa. Rapporten offentliggjøres den 28. april kl. 13. Regjeringens plan er å kuppe kvotemeldinga gjennom i Stortinget den 31. mars! En samlet opposisjon krever kvotemeldinga utsatt til etter at Riksrevisjonens rapport er behandlet. Dette kravet har fått støtte fra et stort antall kystordførere fra øst-Finnmark til Lofoten og Steigen. Regjeringa bør lytte til dette folkekravet.

Arbeiderpartiet sitt høringssvar til kvotemeldinga er varslet denne uka. Skal Ap gjenvinne sin historiske rolle som samfunnsbyggende kraft på kysten, eller skal partiet fortsette sin rolle som medspiller til den farlige, nyliberale fiskeripolitikken kysten er blitt offer for de siste 30 åra? Vi venter i spenning…