De siste dagene har flere representanter for partier som er for EØS-avtalen hatt innlegg i mediene der de forsvarer avtalen, og prøver å overbevise meg, og resten av Norges innbyggere om at den er det eneste saliggjørende for norsk eksport, og velferd, skriver Per-Roger Vikten i dette innspillet.

Siste utspillet kom fra Ingalill Olsen (Ap), Finnmark.

Men, en ting unnlater de å fortelle, alle og enhver, nemlig at det de ser på som «den store frelser» for Norge, er å akseptere en «drøm» som Norge kjempet mot mellom 1940 og 1945.

Med EØS-avtalen legger Norge seg inn under EU, på alle vis, regler, direktiver og forordninger kommer på løpende bånd, overhodet ikke med tanke på Norge, og norske innbyggere, eller velferd, men kun med tanke på at miljøer i EU skal få større resultat på bunnlinja i sine regnskap !

EU er forresten verken et fredsprosjekt, eller et fellesskapsprosjekt i utgangspunktet. Det var en sammenslutning av franske og tyske kull- og stålselskap som slo seg sammen for å være sterkere i konkurranse med andre, tygg litt på den.

Senere har det ballet på seg, ved hjelp av sterke lobbyister, som har klart å forføre politikere i Europa til å slutte seg til det som nå heter EU.

Ingalill Olsen snakker om at for å få et innblikk i kaoset om vi ikke hadde hatt en EØS-avtale, skal vi se til BREXIT. Snakk om å blande snørr og bart, disse to tingene har ingenting med hverandre å gjøre!

Årsaken til at vi ikke har en avtale med Storbritannia henger sammen med at EU og Storbritannia ikke har blitt enige om fordeling av fiskekvoter, og EU presser Storbritannia fordi det er enorme verdier det er snakk om, verdier som EU ikke har råd til å miste. EUs medlemsland har fisket ut sine egne områder, og prøver det samme i områdene utenfor Storbritannia.

Hun sier videre at Sp viser «sitt sanne ansikt» da de ikke har en ost å gi, for at Norge skal få en fiskeriavtale med Storbritannia, er nå det sannheten ?

Ap har vel vist sitt «sanne ansikt» overfor kysten, og kystens befolkning gjennom sin fiskeripolitikk, eller mangel på ryggrad i forbindelse med fiskeripolitikken ?

Ingalill Olsen skal bare kontakte meg, så kan jeg ramse opp mange saker der Ap har vist «sitt sanne» ansikt, som har medført nedgang i folketall og sysselsetting langs kysten.

Det stemmer som Ingalill Olsen skriver, at EØS-avtalen ikke bare er en handelsavtale, det er nettopp derfor den bør sies opp snarest, kan jo opplyse om at Frihandelsavtalen som gjaldt før EØS-avtalen var underskrevet går inn med en gang når EØS-avtalen blir oppsagt. Den er et godt grunnlag for videre forhandlinger, uten at Norge trenger å underlegge seg EUs direktiver og lover!

Og når det gjelder pandemi og vaksiner, har jeg all tro for at norske myndigheter ville vært fullt ut i stand til å skaffe vaksiner til den norske befolkningen, uten distribuering fra EUs side.

Kan jo forresten nevne at EØS-avtalen koster Norge ca. 8,5 milliarder i året, en frihandelsavtale ville ikke kostet noe i «gebyr».

Siden Ingalill Olsen skriver at det er rekordhøy oppslutning i befolkningen om EØS-avtalen, kan man jo undres på hvorfor blant annet Ap IKKE vil ha folkeavstemning om avtalen?