Innspill: Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant, Finnmark Senterparti

De krefter som for noen år siden ikke gjorde annet enn å rakke ned på EØS-avtalen – for å fortelle folk om denne avtales utilstrekkelighet – og at vi måtte søke om fullt EU-medlemsskap av hensyn til at fiskeindustrien måtte ha 0-toll, har snudd kappen etter vinden.

Nå som folket i årtier har vendt tommelen ned for medlemskapet, sier Ja-partiene – at EØS er alle tiders og noe Nord-Norge ikke kan klare seg for uten. Denne skremselspropaganda popper opp fordi disse krefter ser hvor enkelt det var for britene å komme seg ut – selv fra et fullt medlemskap i EU. Kan Storbritannia komme seg ut – ja så kan også Norge komme seg ut. Og det er bedre enn som så; EU-UK-frihandelsavtalen med sin 0-toll på fisk og fiskeprodukter er glimrende. Dette kan Norge også få til om en bare hadde giddet å forsøke.

Mens Norge i EØS som ja-partiene har terpet på i årevis, må slite med opp imot 25 % toll på sildelapper og makrell, og 13 % på røykelaks og 2 % på hel laks, kan britene i sin frihandlesavtale triumferende vise til 0-tollen på alle fiskeprodukter, akkurat slik som Norge har det i EFTA. Som SP har pekt på – en rekke ganger – er Brexit et stort forbilde for hva også Norge kan oppnå om vi bare kan komme oss ut av tragedien med EØS- lydrikestatusen. Tenke seg til at et stolt og levedyktig folk som det norske skal stå der «med lua i handa» - betaler milliarder av kroner til EU for å få lov til å bli en liten ubetydelig husmann! Dette vil Regjeringen at skal fortsette, år ut og år inn, mens vi overdynges av EU-diktat med 0-handlingsrom, for noen uker siden fikk Norge over 6000 forordninger og direktiver på en uke med et innhold ingen kjenner og som vi skal etterleve. SP vil at Norge selv skal være herre i eget hus og ikke overlate bestemmelsesretten over norske ressurser til EU.

Ta en kikk på SP-programmet 2021-25, s. 38:

«Den teknologiske utviklingen gir nye store muligheter for at kompetanse koblet med norske ressurser kan gi økt produksjon, flere arbeidsplasser og videreforedling i Norge. Senterpartiet vil gi industrien rammevilkår som bidrar til at arbeidsplasser i industrien kan etableres og videreutvikles over hele Norge. I mange tilfeller bygger industrien på foredling av naturressurser som fins i distriktene, enten det gjelder mineraler, kraft, fisk, tømmer, korn, melk og kjøtt. Det er et mål at disse ressursene skal gi størst mulig verdiskaping og ringvirkninger lokalt. Politiske beslutninger skal legge til rette for dette».

Et spørsmål til slutt: Hvorfor tror ja-til EØS-kreftene at før EØS – levedyktige bedrifter som produserte ferdigprodukter av torskefisk slik som panetter, grilletter, fileter osv. ble nedlagt når de fikk 0-toll i EØS? Hvorfor forsvant FRIONOR fra Alta og FINDUS fra Trondheim – de fikk jo det som Ja-til EØS-kreftene lokket med at skulle være starten på et foredlingseventyr i fiskeindustrien?