LEDER i Kyst og Fjord, uke 9

Dette er en lederartikkel, den reflekterer avisas syn.

Er det én gjennomgangsmelodi som har blitt gjentatt de siste tiårene igjen og igjen, så må det være den om rekrutteringen til fiskaryrket.

Den ene festtalen har avløst den andre. «Vi må få ungdommen inn i næringen». Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen innførte rekrutteringskvoter, der det i starten ble delt ut ti slike kvoter til unge fiskere. En undersøkelse vi gjorde i Kyst og Fjord viste at de første åtte årene denne ordningen fungerte var det bare to av de 80 som fikk tildelt kvote som var ute av fiskeriene.

Likevel er ordningen selv med de endringer som har blitt gjort, av enkelte utskjelt fordi man tar fra «fellespotten». Fiskarlaget er en av kritikerne.

Rekrutteringen skjer i dag også gjennom den videregående opplæringen. Fiske og fangst har blitt veldig ettertraktet. Her nyter ungdom som utdanner seg via nettopp fiske og fangst, eller elektrikere og kokker, det privilegiet at de kan bli tatt opp i fiskermanntallet dersom de ønsker det.

Det gjelder ikke de som har valgt studiespesialisering, eller allmennfag som det het i gamle dager. Om de har et siktemål i karrieren til å bli navigatører eller ta en IT-utdanning og må velge slik videregående opplæring, da er de ikke kvalifisert.

Kystfiskarlaget har bedt om en oppmykning og ikke fått svar fra verken Fiskeridepartementet eller Fiskeridirektoratet. Norges Fiskarlag er fornøyd med dagens ordning.

Hvem er tjent med slike hindringer uansett om rekrutteringen går bedre i disse dager enn tidligere? Hvis målet er å begrense antall fiskere, må man kanskje se på reglene for EØS-borgere eller utenlandske drosjesjåfører i stedet for i hindre norsk ungdom.