Tor Ottesen, Sortland

Fred Jørgensen og Kåre Nordgård har pekt på trusselen som dagens lakseoppdrett fører til for verdens matproduksjon. Dette har fått administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark til å blåse i barten. I et innlegg i bladet Vesterålen påstår han at sjømat fra lakseoppdrett er viktig for verdens matforsyning, men dette er en påstand som det ikke er hold i. Det er snarere ønsketenking fra Sjømat Norge.

Det du ikke forstår, Ystmark, eller helst det du kvier deg for å ta inn over deg, er at råstoffet til det proteinet som laksen får tilført i foret, har en kvalitet som gjør at det kunne vært brukt direkte til menneskemat. Denne proteinkvaliteten er nødvendig til laksen; for laksen har; i likhet med oss mennesker, ikke evne til å bygge opp protein i egen kropp ut fra enkle aminosyrer, slik som særlig drøvtyggerne gjør.

Derfor er det fiskeforet som brukes i lakseoppdrett en direkte konkurrent til produksjonen av mat til mennesker. Den mengden nyttbart protein vi får igjen i laksekjøttet, er dessverre bare en brøkdel av det som er brukt i foret til laksen.

Fred Jørgensen og Kåre Nordgård har fullstendig rett i sine betraktninger.

Så lenge det brukes soyabønner som proteinkilde i lakseforet, fører oppdrettsnæringen til mindre mat til oss mennesker.