Se her hva Høyres fiskeripolitiske talsperson Olve Grotle på stortinget kaller for en suksesshistorie:

Ilandført fisk i Nord-Troms og Finnmark er blitt redusert fra 24 prosent av norsk totalfangst i 1985 til 8 prosent i 2020. Landingene til Finnmark er redusert til nesten en fjerdedel av hva de engang var.

Arne Pedersen

Vardø kommune sin andel av de totale leveransene i Finnmark er nå på bare 3,8 prosent.

I årene frem mot år 2000 ble det landet i snitt 20 000 tonn årlig.  I 2021 var landingene redusert til litt over 9 000 tonn. Dette har naturligvis rammet Vardø hardt.

I år 2000 hadde Vardø kommune et folketall på 2 700. I 2023 var tallet sunket til 1 972.

Utviklingen er den samme i flere fiskeriavhengige kommuner.

Til Vardø var det knyttet en trålkvote med leveringsplikt til fiskeribedriftene i kommunen. Det var tråleren Kerak som fikk denne kvoten.

I 2024 tilsvarer Kerak-kvota 1803 tonn torsk og 800 tonn hyse. Kvoten ble fullstendig borte for Vardøsamfunnet, ved at Høyre i regjering og med støtte fra et flertall, fjernet leveringsplikten.

Nå sendes fisken fra trålerflåten ubearbeid ut av landet. Det skjer samtidig med at fiskeindustrien her hjemme mangler fersk fisk til sin produksjon.

En kvote i åpen gruppe utgjør ca 12 tonn torsk. Kerak kvoten tilsvarer 150 kvoter for båter i åpen gruppe!

I Vardø kommune er det i dag 98 fiskebåter under 11 meter. Det utgjør 90 prosent av fiskeflåten. De litt større båtene er alle blitt solgt ut av kommunen.

Fiskeflåten i Vardø skrumper ytterligere inn. Nå er kvotene bestemt så små at fiskerne er begynt å selge seg ut eller de avvikler.

Fiskeriministeren vil gjøre fordelingen av fangstrettighetene mer rettferdig. Hun vil styrke kvotegrunnlaget til de minste fiskebåtene. Imidlertid så vil tiltakene, som er foreslått i regjeringens Kvotemelding 2, ikke endre situasjonen for Vardø.

For Høyre og Olve Grotle er det som har skjedd i fiskeriene en suksess. For befolkningen i Vardø er dette bare tragisk.

Storrederne er mektige. De har fått styrket kraftig sin andel av norsk total fiskekvote, og de dikterer hva Høyre skal mene.

Budskapet fra høyrerepresentanten Olve Grotle, servert gjennom NRK, er noe av det aller mest skammelige vi har hørt fra en stortingsrepresentant om fisk og kvotepolitikk.