Dette er en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Det har de siste dagene vært en disputt mellom Svein Lyder og Audun Maråk. Der sier sistnevnte flg som overskrift: Jeg skulle ønske fiskerne ikke krevde kvoteandeler på bekostning av sine yrkesbrødre.

Jeg har ofte unnskyldt meg med at jeg har selektiv hørsel, dvs jeg hører det jeg vil høre. Jeg vil ikke påstå at Audun Maråk lyver, men heller at han har selektiv hukommelse (husker det han vil huske).

Siden det er dagsaktuelt med lange- og brosmeregulering kan vi starte der. Her fikk Fiskebåt gjennomslag i Norges Fiskarlag for å bruke 20 års historikk for å beregne fangstandel kyst/hav. Ja, la oss gå 20 år tilbake i tid og se hvordan det stod til da langs kysten. Vi hadde da nylig hatt en stor flåte av autolinefartøyer som ikke hadde noen begrensninger i fangstområde. Om det er tilfelle vet jeg ikke, men det ble sagt at de var helt inne i Narvik havn på fiske. Denne rovdriften på de begrensede lokale ressursene førte nesten til utryddelse av de kystnære bestander av lange og brosme. Heldigvis var det noen voksne på jobb som fikk til grensedragning på 4-mila og at den havgående flåten måtte utenfor. I siste liten. Å hale line på kysten den tida der utenom hysesesong var et sørgelig kapittel. Lange var sjelden og små, og brosma var mindre enn sløyekniven.  Faktum var at ethvert blandingsfiske langs kysten med line var katastrofalt ulønnsomt utenom hysesesong, og linefisket lå brakk. Dette var erfaringen på Romsdalskysten, men jeg tror ikke at forholdene her var verre enn andre steder langs kysten. Det tok ganske lang tid før de kystnære bestander var oppe på et normalt nivå. Hadde det vært de siste 10 år som hadde ligget til grunn for fordeling hadde det vært rettere. Dagens fordeling av lange og brosme legitimerer havflåtens utryddelsesfiske av kystnære bestander på 2000-tallet og premierer det attpåtil. Hvem har her forlangt kvoteandeler på bekostning av andre?

For noen år tilbake gikk Storbritannia ut av EU dvs Brexit. Da ble norske fartøyer utestengt fra britisk sone. En del av tredjelandsavsetningen som var ubenyttet mot GB skulle da fordeles til de skadelidne som var utestengt fra britisk sone. Da skjer det noe merkelig. Etter et «orienteringsmøte» med NF og Fiskebåt med daværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen blir ALL resterende torsk tildelt konvensjonell hav. Mange i den gruppen hadde ikke vært i britisk sone på mange år, sågar noen som ALDRI hadde fisket bunnfisk i britisk sone fikk tildelt torsk i nord som kompensasjon. Dette mens flere kystfartøyer som hadde engelsk sone som en del av sitt årlige driftsopplegg fikk null og niks. Litt spesielt at det ikke foreligger referat fra dette møtet....

Tredjelandsavsetningen tas fra toppen, dvs at kystflåten også bidrar her. Hvem har tatt kvoteandeler fra hvem her?

Å fremstille hav som taper i alle feider er like troverdig som en kunngjøring fra Nord-Korea.

Jeg vil ønske alle yrkesbrødre uansett dekk en god påske!