Hammerfest Fiskarlag har sett på punktene i kvotemeldinga. særlig punkt nr to vekker grunn til bekymring.

Det er imidlertid enighet om at havfiskeflåten delvis skal kompenseres. Dette skal gjøres ved at havfiskeflåten «prioriteres» når ufiskede tredjelandskvoter refordeles.

Hva er det havfiskeflåten skal kompenseres for? at fordelingene blir mer rettferdig?

Har politikerne i sin iver etter å få til ett forlik ofret den siste rest av en felles nasjonal resurs som man hadde politisk styring over. Hvis dette er resultatet av det brede forliket så er det en fullstendig fallitterklæring for kysten.

Spørsmål nr. 1: Har man med dette gitt Havfiskeflåten råderett over tredjelandskvoten?

Spørsmål nr. 2: Skal eventuelt ubenyttet kvantum i tredjelandskvoten refordeles etter gjeldende statutter? Eller skal det refordeles eksklusivt innad i havfiskeflåten?

Hvis våre verste antagelser stemmer har man gitt Havfiskeflåten eksklusiv råderett/bytterett over 45 % av den totale norske kvoten.