En replikk til innlegget Som man reder ligger man.

En fisker kjøpte en sjark på 13 meter. Båten med kvotene kostet over 60 millioner kroner. Båten med kvotene ble ganske umiddelbart lag ut for salg til 63 millioner kroner. En drøm var blitt til et konkursbo.

En rentebærende gjeld på 60 millioner kroner innebærer rentekostnader på rundt 3 millioner kroner. Dette betyr at med dagens pris på torsk til fisker må det fanges 100 tonn torsk bare for å dekke renteutgiftene. Grunnkvoten på torsk til en 13-metring var på konkurstidspunktet 63 tonn. I dag er den på knapt 40 tonn og den vil til neste år bli enda mindre. Dette er strukturpolitikkens pris.

Vardøværingene har, i likhet med mange andre fisker brødre og søstre, ikke deltatt i denne galskapen – fornuftig nok. Nå har heller ikke strukturfartøyene nok fisk. Det de mangler kan bare hentes gratis fra åpen gruppe ved å gi åpen gruppe enda mindre. Og siden de fremstilles som lite fremsynt kan man like godt ta siste rest fra den åpne gruppa. Dette er uverdig.