Innspurten i behandlinga av kvotemeldinga demonstrerer med all mulig tydelighet at det ikke er de største sakene og de største kvantaene som skaper de største diskusjonene. I skrivende stund er vi ikke kjent med hvilket forlik stortingspolitikerne lander om kvotemeldinga, dette vil ifølge komitéens leder bli kjent først fredag.

Men ut fra det vi er kjent med fra forhandlingene, er det åpenbart at meldingas største spørsmål, som for eksempel fordelingen av utdaterte strukturkvoter, har fått langt mindre oppmerksomhet i offentligheten enn de økonomiske verdiene skulle tilsi. Det samme gjelder for minst et par andre tema.

Selv om ikke åpen gruppe vinner eller taper på spørsmålene som er oppe til drøfting i kvotemeldinga, virker det som om politikerne gjennom kvotemeldings-prosessen har fått øynene opp for hva som skjer i den minste sjarkflåten.

Samtidig som kvotemeldinga diskuteres gjennomgår hele flåten tøffe torskekvotekutt, noe som slår aller verst ut for de minste. I Finnmark har åpen gruppe som kjent også mistet store inntekter på nedgangen i kongekrabbekvotene.

Aktiviteten i åpen gruppe er knapt merkbart i brutto nasjonalprodukt. Men for hver enkelt fisker som deltar i gruppa, og for bygda han eller hun bor i, er politikken rundt åpen gruppe helt avgjørende. Hvis ikke Stortinget allerede har føyd inn tiltak for åpen gruppe i kvotemeldings-forliket, håper vi derfor de vil komme tilbake til spørsmålet i et av de mange oppfølgingsvedtakene som er ventet å komme ut av kvotemeldingsbehandlinga.