Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms og Finnmark

Det er heller ikke for oppdrettsmilliardærene, sykehusdirektørene eller trålerrederne. Inntektskuttet rammer nemlig fiskerne i Øst-Finnmark. Med et pennestrøk kuttes en viktig del av livsgrunnlaget. Regjeringa mener de tjener for mye på kongekrabbefangsten. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik(frp) har 9.juli sendt ut brev på høring om at også fiskerne i Vest-Finnmark skal delta i kvotefangsten på kongekrabbe i Øst-Finnmark. Den eneste begrunnelsen for forslaget er at fiskerne i Øst-Finnmark har høyere årsinntekter enn fiskerne i Vest-Finnmark. En virkelig original Robin Hood-politikk!

Dersom forslaget blir gjennomført vil kongekrabbekvota bli fordelt langt flere fiskere, og statsråden presenterer selv regnestykket som viser at inntektene for fiskerne i Øst-Finnmark fra kongekrabbefangsten vil bli redusert med 18%, fra 390910 kr til 320385 kr,

Nylig la fiskeriminister Nesvik (Frp) frem «Kvotemeldinga», stortingsmeldinga om nye kvotereguleringer i de norske fiskeriene. Der er det ikke et eneste forslag eller vurdering i den retning som nå foreslås. Nesvik vil ikke gi en eneste fisk fra trålerne til kystflåten. Et klarere uttrykk for en fullstendig feilslått fiskeripolitikk er høringsbrevet av 9.juli.

Det er ingen forvaltningsmessig begrunnelse for forslaget om kongekrabbefangsten, utover at statsråden vedgår at det legges helt nye prinsipper til grunn. Ja, det har han nok rett i. Det har vel aldri skjedd tidligere at fangstreglene i fiskerinæringa endres fordi regjeringa mener at en gruppe fiskere tjener for mye! Og av alle fiskere i Norge er det altså fiskerne i Øst-Finnmark med båter mellom 6m og 15m, den minste kystflåten, som tjener for mye etter Solberg-regjeringas mening. Høringsbrevet fra fiskeriminister Harald Tom Nesvik(Frp) er uttrykk for en splitt og herskpolitikk som viser Solberg-regjeringas fiskeripolitikk i all sin råskap.

Rødt håper forslaget i høringsbrevet blir avvist, men det er kanskje for mye å håpe at Solberg-regjeringa vil la seg stoppe i svekkinga av kystfiskeriene.

Rødt mener at dersom antall fiskere som kan delta i kvotefangsten på kongekrabbe i Øst-Finnmark skal utvides må fiskerne i Øst-Finnmark med båter under 6m få tilbake deltakerretten de har blitt fratatt av Solberg-regjeringa.