INNLEGG: Tommy Pettersen, styreleder Vest-Finnmark Kystfiskarlag

Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK) registrerer med sjokk og vantro fiskeriministerens forslag om kutt i agnkvoten. Ministeren går så langt at han vurderer å kutte kvoten i sin helhet.

VFK registrerer at regjeringen både i forbindelse med utarbeidelse av kvotemeldingen, samt i sin visjon om framtidens fiskerinæring har fokusert sterkt på kvalitet for at Norge som fiskerinasjon skal levere kvalitetsprodukter til marked rundt om i verden. Å kutte i agnkvoten er således et steg i motsatt retning.

VFK frykter at økte agnkostnader vil medføre redusert andel linefanget kvalitetsfisk. I tillegg vil dette negative tiltaket i stor grad ramme den mindre kystflåten og tilhørende lokalsamfunn.

VFK forventer at fiskeriministeren revurderer sin beslutning og kommer med tiltak for å opprettholde fangst av kvalitetsfisk til det nasjonale og internasjonale markedet.