INNLEGG: Jon-Atle Bjørnø, leder Sørøy/ Loppa Fiskarlag

Sørøy/Loppa Fiskarlag er sterkt kritisk til det som nå skjer på Breivikfjorden og ser med bekymring på den utviklinga som har blitt der inne siste åra. Det som skjer nå er at det ligger havgående garn/autoline fartøy med rundt 7-800 garn og fisker heilt inne på fjorden. Desse fartøya fortrenger den mindre fiskeflåten. Den minste kystflåten har ingen mulighet til å konkurrere med desse fartøya og blir i praksis jaget bort fra viktige fiskefelt. Når en i tillegg får meldinger om at dei blokkerer den mindre fiskeflåten fra og gjøre jobben sin på havet meiner vi at dette er ei sak som raskt må opp.

Den minste flåten er prega av at vi har hatt en hard vinter med mye dårlig vær og det er mange som enda ikke er ferdig med sine kvoter. Deres eneste mulighet for å komme i mål med kvotene er å få avsluttet sesongen kystnært. Det er da heilt uholdbart at fartøy på 4060 meter som kan ta sine kvoter hvor som helst skal ligge 7-8 n. mil innenfor grunnlinja og fortrenge desse. Når alt i tillegg blir frosset om bord så skaper desse fartøya ingen ringvirkninger for den lokale fiskeindustrien som trenger råstoff. Fisket på Breivikfjorden er sannsynligvis over om ca 14 dager og da er den minste flåten sjakk matt, og må eventuelt gå på Øst Finnmarka. Dette vil føre til at dei vil få en mye lenger og usikker sesong, dette kommer på toppen av en allerede vanskelig sesong.

Sørøy/Loppa Fiskarlag vil med dette be Fiskarlaget Nord raskt ta denne saken opp, dette er ikkje en ny problematikk men den har blitt verre for kvart år. Saken vart også tatt opp i fjor da angående store snurrevadfartøy som fortrengte den minste snurrevadflåten. Vår anbefaling vil være og få ett regelverk som sier at havgående fiskefartøy med havgående kvoter ikke får fiske innenfor grunnlinja. Vi håper virkelig att dette er noe dere vil ta tak i fort for dette er en heilt uholdbar situasjon.