Leder i Kyst og Fjord

Fiskeridirektoratet skal ha skryt for innsatsen de har lagt i opprenskningen av forlatte fiskeredskap. Den årlige aksjonen har utvilsomt sørget for at tusenvis av tonn med fisk unngår å råtne i tapte- og forlatte fiskebruk som har blitt stående langs kysten etter endt sesong. Uten opprenskningstoktene, hadde såkalte spøkelsesgarn eller teiner, blitt stående å fangste helt til de hadde råtnet bort av elde. Man kan derfor bare ane hvor store mengder av biomassen som berges gjennom opprenskningstoktene.

Resultatet av årets aksjon som nylig ble avsluttet, er formidabel. Totalt ble det tatt opp og fjernet 1128 garn av ulike typer, 28000 meter line, 26600 meter tauverk, 204 teiner samt mengder av vrak og anker, 41500 meter med forlatte eller dumpede snurrevadtau. I tillegg er det også tatt opp 8500 meter med dumpet trålvaier. Det er det nest beste resultatet siden Fiskeridirektoratet startet med sine opprenskningstokt for snart 40 år siden.

Årets tokt dekket hele kysten og de nære havområdene fra Ålesund i sør til Kirkenes i nordøst. I tillegg har opprenskningsfartøyet vært i aksjon i deler av Svalbardsonen. Med andre ord er det et enormt område som er saumfart.

Opprenskningsfartøyet klarer selvsagt ikke å få med seg alt. Noe vil alltid bli stående igjen. Likevel sørger den betydelige innsatsen for at mesteparten av tapte redskaper fjernes. Det leverer et betydelig ekstrabidrag i målsetningen om et bærekraftig fiskeri. Derfor skal Fiskeridirektoratet ha en stor takk. For dette er en vel anvendt bruk av skattepengene som sannsynligvis har større betydning enn vi aner.