Ann Jorunn Olsen, som leder Fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund etterspør i «Kyst og Fjord» Fiskarlagets svar på momenter knyttet til debattkultur, mobbing og kvotemeldingen.

Etikk og samfunnsdebatt

Det er fint å få Ann Jorunn Olsens spørsmål, fordi det gir en anledning til å minne oss alle om at debatt og meningsytring bør skje i en respektfull og god tone.

Norges Fiskarlag har etiske retningslinjer utarbeidet og behandlet i Landsstyret og vedtatt etter høring i organisasjonen. Retningslinjene gjelder for både tillitsvalgte og ansatte.

Kvotemeldingen

Det er heller ikke tvil om at Norges Fiskarlag jobber for alle våre medlemmers interesser, det inkluderer både sjarkfiskeren, notfiskeren og trålfiskeren.

Norges Fiskarlags standpunkt i sentrale spørsmål vedtas av landsmøtet og landsstyret.  Landsmøtet har slått fast at ressursfordelingen for torsk, slik den ble praktisert fram til 2020, må ligge fast. Dette er et synspunkt som også bør være godt kjent for Sjømannsforbundet, som vi blant annet samarbeider med i Biomarint forum.

Nå ligger det til Stortinget å konkludere i flere tunge spørsmål som behandles i Kvotemeldingen, og vi håper på et bredt forlik som kan stå seg over tid.