Regjeringens uttalelse vedrørende kvotemeldingen:

«Å ta kvotegrunnlaget fra de fartøy som i løpet av de siste ti år har vokst seg ut av opprinnelig gruppe, ville vært et dramatisk grep overfor de det gjelder. De har handlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er derfor uakseptabelt for denne regjeringen å foreslå noe som vil ramme disse så hardt.»

Uttalelsen sikter selvfølgelig til de store gutta med 35-40 meters båter som fisker på kvotepakkene fra gr 11-15 meter og 15-21 meter når de sier de ikke kan ta kvotegrunnlaget fra de som lovlig har vokst seg ut av sin gruppe.

Men, alle vi med båt over 11 meter og kvote under, har lovlig vokst oss ut av vår gruppe og driftsgrunnlaget er samfiskekvoten.

Skal de virkelig ta bort driftsgrunnlaget til oss små men ikke de store? Skal presset fra kapitalen virkelig være det avgjørende i et demokrati?

Skal de store få skifte hjemmelslengde på driftsgrunnlaget sitt bestående av små kvoter til over 21 meter vil det jo være forskjellsbehandling hvis vi små ikke får gjøre det samme.

Det vil jo være en stor forskjellsbehandling, ja faktisk diskriminerende og kanskje lovstridig .

Det riktige og rettmessige er å beholde dagens system og stå ved de avtaler som er inngått med levetid på struktur, og at de skal tilbake til sine respektive grupper.

Valget om hvilken båtstørrelse du vil ha med det kvotegrunnlaget du har, har jo vært fritt innenfor Stortingets kriterier og vil fortsatt fungere.

Da vil alle på sikt få større grunnkvote slik det ble argumentert med ovenfor de som ikke ville strukturere.

Videre lurer jeg på om Stortinget har vedtatt den tekniske justeringen direktoratet har foretatt, hvor det er flyttet fisk innenfor finnmarksmodellen?

Det var jo derfor Finnmarksmodellen ble vedtatt og opprettet, slik at de store ikke skulle overta fisken fra de små og vi skulle sørge for en differensiert flåtestørrelse.

En seriøs kvotemelding fra de folkevalgte bør jo for det første ta utgangspunkt i at den skal inntreffe fra 2028, når de utgiftsførte og skattemessig avskrevne strukturkvotene faller tilbake i statskassa.

Videre bør den på høring til kystkommuner og fiskebruk etter kysten, hvor de gir innspill til hvilken båtstørrelse etc de føler seg best tjent med.

Deretter kan det trekkes en konklusjon, man kan bruke den kvotemassen som tilbakefaller til å gjøre grep.

Dagens kvotemelding virker som panikk- og bestillingsverk for å privatisere for evig tid, og det er jo feil siden strukturkontraktene er en gitt løpetid.

Vennlig hilsen Reidar Jacobsen