Innspill

For å løse dette problemet må alle deler av samfunnet ta grep igjennom alt fra politiske vedtak til ryddeaksjoner som strandryddedagen. Myndighetene gjør i dag alt for lite for å legge til rette for at innbyggerne kan ta et større ansvar for å redusere plastforurensningen. Det vil Senterungdommen endre på.

Hvis vi tar for oss den marine forsøplingen alene ser vi det så langt er det funnet plast i magen hos alle marine arter som er undersøkt. Et stort antall fugler, fisk og dyr skades eller dør hvert år. Ifølge Miljødirektoratet er det anslått at kun én prosent av det marine plastavfallet flyter på havoverflaten, fem prosent ligger i strandsonen og hele 94 prosent synker og blir liggende på havbunnen. Vi kan ikke la havet vårt fortsette å være en stor søppelfylling når vi fremover skal prioritere å utvinne ressursene det byr på.

Enkle og gode tiltak må på plass for å holde naturen ren. Blant annet burde kystflåten som er en av våre største ressurser i dette arbeidet, få muligheten til å levere alt søppel de får i not og trål gratis på land. Ikke minst burde tiltak som «Fishing for litter» (søppelfiske) videreføres og utvikles.

Senterungdommen mener det bør innføres en panteordning på plast lik panteordningen for drikkeflasker og bokser. Denne ordningen har vist seg å være en suksess, og det å få en lignende ordning for plast er vi sikker på vil øke engasjementet for å samle inn plast og ta vare på naturen.

Det er nok plast i havet nå. Senterungdommen mener dette er gode bidrag til å stoppe plastforurensingen og bør iverksettes så snart som mulig, til naturens beste. Vi har ingen tid å miste.