KRONIKK: Sjømat Norge Geir Ove Ystmark, Norges Fiskarlag Otto Gregussen, NNN Anne Berit Aker Hansen, Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen

Men vi kan ikke være bekjent av arbeidslivskriminaliteten som har blitt avdekket. Noen velger å bryte reglene for egen gevinst, og de ødelegger for alle som opptrer lovlydig. Slik kan det ikke fortsette.

Forbannelsen er stor når det avsløres doping i idretten. Hvem husker ikke bildene av den østerrikske skiløperen med sprøyte i armen under Ski-VM i Seefeld i fjor? Det var en stor skandale, og jukserne ble jaget ut av sporten.

Vi skal ikke sammenligne doping i sport med alvorlig arbeidslivskriminalitet, men motivasjonen kan være den samme. Noen velger å bryte regelverket for å skaffe seg en fordel. Det er uakseptabelt, og det ødelegger også for de som konkurrerer på ærlig vis.

For oss i Norges Fiskarlag, NNN, Sjømannsforbundet og Sjømat Norge er arbeidslivskriminalitet et problem vi må slå hardt ned på. Lovbruddene som har blitt avdekket er alvorlige og uakseptable. Vi kan ikke være bekjent at av vi stadig er i kappløp mot noen få kriminelle som undergraver de verdiene fiskerinæringa står på.

Vi har ikke råd til å la en liten gjeng med lovløse aktører ødelegge for de mange seriøse og ærlige aktørene som hver dag jobber hardt for å bringe oss fremover. Dette handler om holdninger, regelverk og kontroll, og det henger sammen. Som ansvarlige organisasjoner må vi lete etter gode løsninger for å rydde opp.

Sjømatnæringa har mye å være stolt av. Vi produserer sjømat som etterspørres verden over. Fiskeflåten er moderne og effektiv. Fiskeindustrien holder stand i en global konkurranse, og forvaltningen av fiskeressursene løftes frem som verdensledende. Langs kysten av Norge er det få andre næringer som gir et større bidrag til arbeidsplasser, aktivitet, bosetting og verdiskaping enn nettopp sjømatnæringen.

Alt vi gjør må tåle dagens lys. Variasjoner i råstofftilgangen er en utfordring, og i sesong er behovet for arbeidskraft så stort at mange av bedriftene trenger ekstra arbeidskraft. Men også her er det et ufravikelig krav om at spillereglene for arbeidslivet blir fulgt. Innleid arbeidskraft og bruk av sesongarbeidere er ikke noen unnskyldning for å operere på siden av loven.

Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, med kvalitetsprodukter og et omdømme vi skal verne om. Fiskerinæringa er basert på høsting av fellesskapets ressurser og vi har derfor alle et betydelig ansvar for å ta tak i de problemene som nå avdekkes. Det handler om den enkelte arbeidstaker, om like lønns-, arbeids- og konkurransevilkår for alle leddene i kjeden.

Vi forventer at de involverte kontrolletatene jobber systematisk, bruker sanksjonsmidlene de har, og har ressurser til å slå ned på alle alvorlige ulovligheter. Om vi skal unngå at en hel næring stemples som lovbrytere må vi sammen sørge for at det blir vanskelig å være kriminell, enten man driver på land eller sjø.

Organisasjonene og de seriøse virksomhetene må også bidra, og det er vi godt i gang med.