Sigurd Rydland, fiskeindustrieier.

Jeg mener dette er storm i et vannglass. Fiskeindustribedriften har kjøpt fisk siden deltakerlovens fødsel, og har eid minoritetsposten i rederiet i 12 år. I andre selskaper gjelder forkjøpsretten, en kan jo undre seg hvorfor ikke dette også skal gjelde for fiskebåter? Det som er viktig er å følge Havressursloven, som i formålsparagrafen sier at fiskeressursene skal sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. I tillegg slås der i § 2 fast at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet i Norge. At folk på dekk og i rorhuset skal gjøre en kvalifisert og forskriftsmessig god jobb er en selvfølge - om det fiskes, eller for den saks skyld soknes etter tare.

Haugland i Råfisklagets og andre burde heller være bekymret over uthulingen av Havressurslovens prinsipper, det er faktisk en reell trussel for fremtiden på kysten. Gunnar Klo AS har bevist at de er en bauta, en fiskeindustribedrift som har bevist at de er en god eier av 49%. Hvorfor i all verden skulle det være en trussel om de eier 100%? I vedtaket har de dessuten akseptere at de ikke kan selge seg ned til under 60%.

Flertallet på kysten ser naturligvis ikke noe problem i Klo´s dispensasjon. Haugland uttaler at vedtaket kan se uskyldig ut, men er bekymret for hvem som skal eie fiskebåter i fremtiden – og legger til at disse må være kvalifisert til å eie fiskebåt – noe en fiskekjøper da ikke er. Det han utvilsomt mener å si er at han er bekymret over hvem som skal ha rett til å hente opp fisken – ikke hvem som eier båten. Haugland er derimot ikke bekymret over hvem som eier fiskeindustrien – noe som nok kan skyldes at han har fått med seg hvor pengene yngler. Slik jeg tolker Haugland så mener han altså at Gunnar Klo er kvalifisert til å eie 49,9% men ikke 50,1% - alternativt at dette er prinsipalt viktig fordi lederen ikke er registrert i fiskerimantallet..... Om en reder i 3 generasjon, med sikkerhetskurs sitter i sjefsstolen på Aker Brygge med lakksko - uten å være praktisk involvert i fisket, det er ”innafor” og bekymrer følgelig ikke Haugland.

Nå får kanskje luringen Sandberg med dette vedtaket fokuset noe bort fra Havressursloven - og den viktige kampen vi har mot ytterligere forbannet strukturering og privatisering av fiskeressursene. Dette er trusselen vi må bruke tid på. Det er høyest mulig verdiskaping av en begrenset ressurs som er viktig for Norge – og kysten i særdeleshet, ikke hvor mange prosent en fabrikk eier i fartøyet som skal gi arbeid i bygda. Klo vil bare sikre sitt anlegg råstoff, på lik linje med fiskere som ble kvalifisert til å kjøpe den samme fisken som også Klo ønsker til sin kai. Dette skaper riktig konkurranse – som kanskje til og med kan heve prisen til Råfisklagets øvrige fiskere....

Jeg er selv fiskekjøper, dvs var fiskekjøper – nå er kvotene i fjorden solgt og det eneste vi sitter igjen med er eiendomsskatt etter høyeste skatteøre - på et verdiløst mottak. Hadde Havressursloven vært fulgt hadde min bedrift hatt samme konkurransefortrinn som fisker - kjøpere. Så for meg er det nå bedre at vi nå får stabilisert litt i konkurransevridningen gjennom flere kjøper-fiskere. Dette fører til at flere fiskeindustribedrifter overlever, dvs flere arbeidsplasser på land – og høyere verdiskapning. Altså godt i tråd med Havressurslovens intensjoner.

Det er vel dessuten også vel kjent at flere av disse eierskapsbegrensningene fra før er vel uthulet, gjennom avtaler som ennå ikke ligger oppå bordet.

Heia kysten vår!