Innspill: Vetle Langedahl førstekandidat til Stortinget, Finnmark Høyre

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen og ordfører i Båtsfjord Ronald Wærnes, begge Senterpartiet, angriper EØS-avtalen i flere aviser denne uken. Med fiskeripolitikken som utgangspunkt, viser de til Brexit og britenes nye frihandelsavtale med EU som noe Norge burde jobbe for. Det er ikke bare en tabloid uttalelse fra de to SP-toppene, det er å spille hasardspill med viktige arbeidsplasser i fiskeri- og sjømatnæringen i Finnmark.

Fiskerinæringen er en av våre fremste næringer, med fornybare ressurser og er en del av løsningen på verdens matproduksjon i fremtiden. Fisken som hentes opp i Finnmark skal ut i Europa for å gi mat på bordet til et helt kontinent. Jeg er stolt av å komme fra et fylke som kan smykke seg med mange fiskere, lange fiskeritradisjoner og til og med Norges fiskerihovedstad, Båtsfjord. Utviklingen av fiskerinæringen er viktig og da kreves det markedsadgang for de som skal selge produktene sine. Slik er det for bonden så vel som fiskeren. EØS-avtalen gir oss nettopp det, uten at fiskerne må gjennom et endeløst, byråkratisk skjemavelde som vi nå ser skotske fiskere må gjennom som en følge av Brexit.

EU er, naturlig nok, vårt viktigste og nærmeste marked. Det kan godt hende det går kaldt ned over ryggen på Iversen og Wærnes når jeg skriver det, men det er et faktum. Markedet i Europa er noe som tjener våre fiskere. Den avtalen britene har kommet frem til med EU, sikrer ikke de den samme markedsadgangen som våre fiskere har. For å illustrere dette, kan vi ta en kikk på hva de britiske avisene sier om dagen.

Vetle Langedahl førstekandidat til Stortinget, Finnmark Høyre

Til Reuters sier Santiago Buesa i det skotske selskapet SB Fish at “We are fresh product and the customers expect to have it fresh, so they’re not buying”. I samme artikkel sier en annen sjømataktør at han må betale rundt 500-600 pund per dag for papirarbeid, på grunn av den nye avtalen, dersom han vil få fisken sin raskest mulig ut til det europeiske markedet.

Skottlands statsminister Nicola Sturgeon bruker i tillegg dette som brekkstang for skotsk uavhengighet fra resten av Storbritannia, nettopp fordi de ønsker å være tilknyttet EU i større grad. Til nyhetsbyrået PA uttaler sjefen i det skotske sjømatforbundet at dersom ikke fisk kan bli eksportert rettidig til markedet, vil det kunne bety slutten på en flere århundre gammel bransje, fiskeribransjen.

Å tro at Norge med knappe 5 millioner innbyggere skal få en bedre avtale enn den britiske er ren ønsketenkning. Det vil være fullstendig radbrekking av vår stolte fiskerihistorie i Norge. Det er en radbrekking jeg og Høyre ikke vil være med på. Om Senterpartiet tror at løsningen på arbeidsplasser og tilflytting i distriktene er å strupe eksporten, så trenger de kun se til Skottland for å se konsekvensen av politikken de ønsker.

Så da kan man spørre seg da, hva er egentlig forskjellen på en fisker fra Båtsfjord og en fisker fra Skottland? Det er at fiskeren fra Båtsfjord får solgt produktene sine, mens en fisker fra Skottland sitter fast i tollen mens fisken hans råtner i en trailer.

Jeg synes jeg kjenner lukten av Senterpartiets fiskeripolitikk helt hit, opp til Nord-Norge.