Ordførere i nord

Vi ber om at Stortingspresidenten griper inn og sørger for at behandlingen av kvotemeldingen blir utsatt til etter at Riksrevisjonens gjennomgang og gransking er behandlet i Stortinget.

Riksrevisjonen er i ferd med en omfattende gransking av hele fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonens rapport skal legges fram i mai. Samtidig har regjeringen lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende kvotemeldingen i slutten av mars.

I næringskomiteen har opposisjonspartiene foreslått å utsette behandlingen av kvotemeldingen til etter at Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport. Forslaget om utsettelse ble nedstemt av regjeringspartiene.

I Nord-Norge har vi de siste tiårene opplevd at næringsgrunnlaget i mange kystsamfunn er blitt kraftig redusert. Folketallet i Nord Norge er i nedgang. Regjeringens forslag til kvotemelding vil forsterke ei utvikling hvor større deler av de norske fiskeressursene samles på stadig færre og mektigere hender.

Havressursloven og deltakerloven skal sikre at fellesskapets fiskeressurser danner grunnlag for bosetting, arbeid og verdiskapning langs kysten. Det står om framtida for mange samfunn langs kysten.

Vi imøteser Riksrevisjonens rapport, og krever at Stortinget utsetter behandlingen av kvotemeldingen.

Vennlig hilsen ordførere fra Kirkenes til Lofoten

Ørjan Jensen, MDG, ordfører Vardø

Wenche Pedersen, Ap, ordfører Vadsø

Rune Rafaelsen, Ap, ordfører Sør-Varanger

Ronald Wærnes, Sp, Ordfører Båtsfjord kommune

Sigurd Kvammen Rafaelsen, Ap, ordfører Lebesby

Alf Normann Hansen, SV, ordfører Gamvik

Rolf Laupstad, Ap, ordfører Berlevåg

Jan Olsen, Sp, ordfører Nordkapp

Stein Thomassen, Ap, ordfører i Loppa kommune

Mona Pedersen, Felleslista, Karlsøy kommune

Sigrun Wiggen Prestbakmo, Sp, ordfører i Salangen

Ja- Eirik Norddahl, Ap, ordfører i Sørreisa

Hilde Anita Nyvoll, Ap, ordfører i Nordreisa

Gunnar Wilhelmsen, Ap, ordfører i Tromsø

Bengt Lyngstad, Ap, ordfører i Kåfjord

Ivar B. Prestbakmo (SP) fylkesordfører i Troms og Finnmark.

Frank Johnsen, Sp, ordfører i Vågan

Knut Nordmo, Sp, ordfører i Andøy

John Danielsen, Sp, ordfører i Øksnes

Karl Erling Nordlund, Spordfører i Sortland

Kurt Jenssen, Sp, ordfører i Hadsel kommune