Innspill: Dr. Robert Enever, Head of Science \& Uptake, Fishtek Marine Ltd.

Våre produkter gjennomgår regelmessige, grundige tester og brukes med suksess over hele verden, så vi er sikre på at de også vil tåle trykket de utsettes for under det norske torskefisket. I tre år før påbudet ble innført ble pingerne testet i den norske referanseflåten, både funksjonelt og operativt, med vellykket resultat. Vår sterke anbefaling er at fiskerne følger nøye vår detaljerte monteringsanvisning når de rigger garna med pingere. Disse instruksjonene er skreddersydd for den norske flåten og ble utarbeidet etter innspill fra norske garnfiskere som allerede har jobbet med redskaper utstyrt med pingere. Veiledningen kan lastes ned fra nettstedet vårt eller er tilgjengelig som papirkopi fra den norske distributøren.

Bildet av en ødelagt pinger i et breiflabbgarn som dukket opp i norsk fiskepresse viser at den ikke er montert i henhold til våre anbefalinger. Det er viktig at monteringsanvisningene følges så nøye som mulig, det vil langt på vei bety at man unngår skade eller tap av utstyr som det nå er blitt rapportert om.

Vi har solgt pingere til garnflåten globalt uten problemer i over 7 år, og setter pris på erfaringene fra den norske garnflåten, som driver utstyret hardere og raskere enn alle andre fiskerier vi kjenner. Nettopp derfor vil vi bare oppmuntre fiskerne til å være nøye med å følge instruksjonene, og samtidig tenke muligheter.

Norske fiskere drifter på mange ulike måter, noen fisker hardt, noen mindre hardt, og alle bruker forskjellig utstyr for setting og haling. Variasjonene betyr at noen fiskere ikke vil oppleve problemer, mens andre, slik vi har sett, vil støte på problemer. Ett eneste sett med monteringsinstruksjoner vil ikke kunne dekke alles behov.

Vi vet også at fiskere er svært innovative problemløsere, og derfor vil vi oppfordre fiskerne til å tilpasse våre monteringsanvisninger til de spesielle forholdene de møter om bord i hvert enkelt fartøy. Det kan bety at du senker vinsjen når en pinger nærmer seg haleren, eller at du pakker glassfiber eller elektrisk tape (eller glidelåser) rundt hver pingerveske for ekstra sikkerhet, eller en kombinasjon av alle disse tiltakene. Når breiflabb- og torskefiskere på østkysten av USA, med en fiskeflåte som ligner den norske, ble pålagt å bruke pingere, var det noen innledende småproblemer som lignet på det norske fiskere nå rapporterer, men fiskerne innoverte raskt og tilpasset seg, og snart fungerte pingerne som en del av deres daglig drift. Nå er disse problemene glemt.

Fiskere er utvilsomt eksperter på å tilpasse og fornye fartøyene for å maksimere den økonomiske avkastningen. Vi verdsetter og forstår motstanden mot det nye påbudet, men husk at pingerne vil gi fiskerinæringa fortsatt tilgang til de amerikanske markedene, som ellers ville stengt i 2023, og dessuten vil de medvirke til at MSC-sertifikatet for norsk torsk ikke blir trukket tilbake. Vi håper fiskerne vil betrakte pingerne som et viktig verktøy som sikrer at de kan fortsette å maksimere den økonomiske avkastningen, og at deres innovasjons- og tilpasningsevne overfor resten av utstyret om bord også utvides til pingerne. Har du spørsmål eller vil diskutere riggemetoder - ta kontakt!