Audun Maråk, Fiskebåt

Mange fiskere kjenner på politikerforakt når de registrerer enkelte politikeres synspunkter om omfordeling av strukturgevinster. Forhåpentligvis beror det på manglende kunnskap eller en misforståelse. Det har vært – og er – forhåpentligvis bred politisk enighet om at strukturgevinsten skal falle tilbake til de fartøygruppene strukturkvotene er fordelt på idag. Dersom så ikke skjer er det et brudd på de lovnader Stortinget har gitt næringen knyttet til strukturpolitikken, der fiskerne selv fikk ansvaret og tok kostnadene for å bli en lønnsom og attraktiv næring.

Uenigheten i Stortinget under behandlingen av strukturgevinster i Kvotemeldingen synes begrenset til hvordan tilbakefallet skal skje når hjemmelslengde erstattes med faktisk lengde i kystflåten.

Det er også et brudd på Høyesteretts premisser i Volstaddommen. Enten har enkelte politikere ikke fått med seg at Høyesterett i plenumsdommen i Volstaddommen la tilgrunn tilbakefall av strukturgevinsten til fartøygruppene for at staten skulle bli frikjent for på brudd på Grunnloven med minste mulige margin, 9 – 8, eller så hever de seg over både Grunnloven og Høyesterett. Uten tilbakefall til samme fartøygrupper ville staten tapt saken fullstendig. Staten fikk medhold fordi Høyesterett la tilgrunn at strukturgevinsten skulle falle tilbake til – i dette tilfelle trålgruppen – slik at Volstads tap ville bli begrenset

Det går bra langs kysten, det ene rekordåret har avløst det andre. Fiskerne både i kystflåten og havfiskeflåten har levert gode resultat. Lønnsomheten i fiskeriene gir store ringvirkninger og høy aktivitet langs kysten. Fiskebåts ønske for velferdstaten, kysten, fiskerne og det grønne skiftet er fortsatt et bredt politisk flertall på Stortinget for stabilitet i de politiske rammebetingelsene.