Det var med sjokk vi mottok meldingen 18. februar om at kvalfangernes fremste talsmann Steinar Bastesen var forulykket og gått bort.

Helt naturlig ble Steinar kvalfangernes frontfigur da kampen om å bevare den norske kvalfangsten dukket opp på slutten av 80 - tallet.

Ingen kunne argumentere og beskrive fangernes hverdag, og viktigheten av å høste av ressursene i havet, også kvalfangst, som Steinar Bastesen. Han reiste verden rundt og knyttet til seg støttespillere, og Steinar ble lagt merke til, og ble hørt på.

Han talte med den største selvfølgelighet miljøaktivistene midt imot.

Steinar kjempet for å samle alle kvalfangerne i en organisasjon og lyktes med det. Alle kvalfangerne støttet han og Norges Småkvalfangerlag ble etablert.

Med Steinar Bastesen som styreleder kjempet kvallaget videre, og etter fem år med stopp vant kvalfangerne kampen og fangsten startet opp igjen.

Det står stor respekt av det arbeidet Steinar gjorde, og vi ville nok ikke hatt kvalfangst i dag uten hans store innsats.

Etter at kvalkampen var vunnet, og fangsten var i gang igjen, kastet Steinar seg inn i politikken. Hans engasjement for kystfolket og for kvalfangsten ble lagt merke til og av den grunn hadde han stor oppslutning på kysten, og kystfolket stemte på Steinar Bastesen.

Han ble selvfølgelig valgt inn på Stortinget og var stortingsrepresentant i to perioder. Som stortingspolitiker greide han på en god måte å sette søkelys på de utfordringer som kysten og fiskerinæringen den gang hadde.

Kvalfangerne og kystfolket vil alltid minnes Steinar Bastesen med respekt og takknemmelighet.

Mange takk for alt du gjorde for den norske kvalfangsten Steinar.