INNSPILL: Kato Løvstad, Botnhamn

Jeg har i årevis drevet fiske sommer som vinter på fjorden Stønesbotn på Nord-Senja. Over tid har jeg lagt merke til fleire endringer, først og fremst knyttet til reduksjon i forekomst av diverse fiskearter, men også når det gjelder bestandsøkning av f.eks. nise og oter. I tillegg kommer spørsmålet om hva som har skjedd med morilden.

Tidligere gnistret det nærmest rundt årebladene seinhøstes og utover vinteren, særlig hvis man kom borti botnen eller tangen. Det gjør det ikke lenger, så vidt jeg kan se. Fenomenet med bioluminescens knyttet til encellete planktonorganismer, såkalte flagellater, ser ut til å være borte på den tid av året de skulle synes best. Dermed er også øverste ledd i kjeden borte, med de følger dette måtte ha. Jeg har hørt at situasjonen er slik fleire steder og finner det betenkelig. Jeg er ikke biolog eller forsker, kun iakttaker, og har ingen brukbar forklaring. Kanskje fagfolk kan tre støttende til og forklare «fenomenet?»