Wenche Cumming, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Bilde og tekst forteller imidlertid at dette unisone nordnorske kravet kommer fra oljeselskapenes forlengede arm: Arctic Petro, Senja Petro og LoVe Petro. De har det svært travelt, og viser til at det står rundt 600 medlemsbedrifter bak kravet.

Petroene i Nord-Norge ble etablert i ei tid da oljenæringa skulle vokse inn i himmelen. Om de bedriftene som meldte seg inn i disse årene fortsatt ser på olje som ei framtidsnæring de vil satse på, hadde vært interessant å vite.

Utspillet med krav om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet kommer forunderlig nok i ei tid da alle piler peker oppover for både sjømat- og reiselivsnæringa i landsdelen, mens oljepila peker nedover. Alle tegn tyder på, og krever, at oppturen er over. Erfaringene fra Goliat og utviklinga på Helgeland burde heller ikke bidra til oljefeber i nord, og den internasjonale klimaavtalen Norge har skrevet under på i Paris, vil bety at oljeutvinninga må reduseres i årene som kommer. Oljepris, utviklingskostnader og økte avgifter på CO2-utslipp trekker i samme retning, og torsdag gikk LO og NHO sentralt sammen i Bærekraftalternativet for å kunne takle klimakrav, arbeidsledighet og migrasjon. Tror LO og NHO i nord vil ha større utbytte av dette enn å være observatører i Petrogruppa.

På Agenda Nord-Norge konferansen i Bodø i november sa sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen at Nord-Norges lykke er at vi aldri kom i gang med oljealderen – selv her har vi trukket vinnerloddet. I nord øker sysselsettinga, eksporten og vekstkraften.

En leder i Dagens Næringsliv sier det samme med litt andre ord: De som ikke deltok i oljefesten, slipper nå bakrusen. Den må bedrifter og arbeidere i Stavangerområdet og deler av Vestlandet slite med. Ordføreren i Stavanger erkjenner at festen er over og at det nå må omstilles og satses på nye områder.

I det aktuelle oppslaget i Folkebladet derimot står ordførerne i Harstad og Lenvik fram og vil være med på en fest som nå er over, og hevder til overmål at de representerer hele landsdelen. Tvertimot, det er et solid flertall i Nord-Norge, og i resten av landet, som ikke vil ha oljeboring i havet utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.