INNLEGG: Per Roger Vikten

Dette er et debattinnlegg, det representerer innsenderens mening.

"Feil å snakke om at Norge sakker etter Island"

Dette er overskriften på en artikkel der fiskeriminister Skjæran (Ap) svarer på spørsmål fra Kyst og Fjord 7.september 2023.09.

Han svarer blant annet: « Det er vanskelig å sammenligne Islandsk fiskerinæring med den norske. Forholdene er svært ulike, både når det gjelder biologi, næringstruktur og politiske prioriteringer opp gjennom årene.»

Per Roger Vikten.

Biologi: Det er nok godt mulig at det er forskjell på biologien, men hyse er hyse, torsk er torsk og sei er sei, uansett hvilken nasjonalitet fiskerne og fiskeindustrien har.

Næringstruktur: Island er kommet lengre enn det norske politikere og myndigheter drømmer om, når det gjelder struktur, så det kan nok stemme at Norge ligger bak Island akkurat her. Men, om dagens rikspolitikere får fortsette sitt «rotterace» er det nok ikke lenge før vi er i samme klasse, og det er et resultat av at vi har endt opp med politikere på Stortinget som er «oppdrettet» for en karriere nettopp på Stortinget, helt uten erfaring fra arbeidslivet, noe som gjenspeiles gjennom deres kunnskaper om blant annet norsk fiskerinæring.

Politiske prioriteringer: Det er riktig at politiske prioriteringer gjør at man er havnet i en situasjon der Norge eksporterer for lavere verdi på hvitfisk. Årsakene til dette kan være noe forskjellig, men politiske prioriteringer er det absolutt !

At flåtesiden på Island er tett integrert med landindustrien er riktig, men det «verktøyet» hadde vi i Norge, helt til våre kunnskapsløse politikere gjorde et sjakktrekk, de fjernet det som het «leveringspliktige trålkonsesjoner», og vi vet hvilke parti som stod bak dette, uten at jeg skal nevne dem med navn.

Men, noe av det viktigste når det gjelder verdiskapning i denne sammenheng, er EØS-avtalen som er en stor ulempe for videreforedlingsbedrifter i Norge når det gjelder eksport av fisk til EU. Det er en mye høyere tollsats for ferdigprodukter av fisk som skal eksporteres til EU fra Norge, noe som absolutt er en «politisk prioritering», siden ingen av de ledende partiene på Stortinget vil si opp EØS-avtalen.

Man kan jo undres på hva som egentlig ligger bak idèen til disse når de til det kjedsommelige predikerer at Norge ikke ville klart seg uten EØS-avtalen ?

Resten av verden eksporterer jo varer til EU uten en slik «koloni-avtale»…………….

«Regjeringen er imidlertid svært opptatt av at det styrke samfunnskontrakten mellom hav og land», sier Skjæran videre.

Hvorfor spør man ikke om hvorfor blant annet partiet han tilhører ikke ser på resultatet/konsekvensene av at de tillot at «leveringspliktige trålkonsesjoner» skulle privatiseres så til de grader som de har gjort?

I dag gneldrer de bare om at kystflåten skal ta det samfunnsansvaret som tilhørte de rederiene som var i besittelse av ”leveringspliktige trålkonsesjoner».

«Og for regjeringen er ikke dette et spørsmål om å prioritere noen på bekostning av andre», fortsetter han.

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo nettopp det han og hans parti gjør, når «leveringspliktige trålkonsesjoner» er blitt et «tabu-tema» hos dem, og kystfiskerne skal ta all belastning med å opprettholde sysselsetting i fiskevær langs kysten!

For min del, når jeg leste artikkelen, kunne jeg bare konkludere med en ting: Om det Skjæran predikerer i sitt svar er representativt for partiet han tilhører, er Arbeiderpartiet absolutt ikke et parti man kan stole på når det gjelder fremtiden for norsk fiskerinæring og kystbefolkningen!

Les også: Mener Norge går glipp av fem tusen arbeidsplasser